Celoškolní aktuality

 rodiče vítáni.jpg

Detaily k aktualitě získáte kliknutím na její název. Seznam všech aktualit je dostupný zde.

Předškolácké skupinky a beseda pro rodiče

Informace pro rodiče budoucích žáků 1. třídy.

Provoz školy od 1. 3. 2021

Informace pro děti, žáky a jejich rodiče.

Předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy

Informace pro rodiče dětí, které půjdou ve školním roce 2021 - 22 do 1. třídy.

Internetem bezpečně

Informace pro žáky naší školy a jejich rodiče, jak bezpečně používat internet nejen při distanční výuce.

Vyhodnocení a závěry dotazníku ŠPP k distančnímu vzdělávání

Informace školního poradenského pracoviště naší školy pro žáky a jejich rodiče.

Zrušení konzultačních hodin 11. 1. 2021

Informace pro rodiče našich žáků.

Výuka od pondělí 4.1.2021

Informace pro žáky naší školy a jejich rodiče.

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok

Informace pro žáky a rodiče naší školy.

Netradiční mikulášská nadílka

Netradiční mikulášská nadílka pro děti mateřské školy a žáky 1.stupně ZŠ.

Rozvrhy pro distanční vzdělávání střídajících se tříd 2.stupně ZŠ

Informace pro žáky 2. stupně ZŠ naší školy a jejich rodiče.
Ikona RSS