Celoškolní aktuality

 rodiče vítáni.jpg

Detaily k aktualitě získáte kliknutím na její název. Seznam všech aktualit je dostupný zde.

Informace ze zápisu dětí do 1. třídy

Seznam rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání.

Testování žáků k přijímacím zkouškám na střední školy

Informace pro rodiče žáků,5., 7. a 9. tříd, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ.

Zrušení kontaktních konzultačních hodin 19.4.2021

Informace pro rodiče žáků naší školy..

Předškolácké skupinky

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Možnost osobní přítomnosti další skupiny dětí a žáků ve škole

Informace se týká vybraných skupin dětí a žáků rodičů zajišťujících nezbytný boj s epidemií,

Provoz školy od 12.4.2021 a testování dětí a žáků

Informace pro děti, žáky a jejich rodiče.

Zápis dětí do mateřské školy

Vyhlášení zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-22.

Změny v přijímacích zkouškách na SŠ

Informace z MŠMT pro vycházející žáky a jejich rodiče

Poselství jara školního poradenského pracoviště

Informace pro rodiče a žáky naší školy .

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022

Informace k zápisu dětí do 1. třídy, který proběhne 8. dubna 2021.
Ikona RSS