Schůzky školské rady jsou nejméně 2 x ročně a dále dle potřeby. Svolává předseda ŠR, v nepřítomnosti místopředseda.

Jednací řád školské rady

Školská rada - výňatek ze školského zákona

Březen:

Projednání rozpočtu
Činnost školy
Různé

Září:

Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za minulý školní rok
Činnost školy v novém školním roce  
Různé

Zástupci obce:

Marcela Kuchyňková - místopředseda ŠR
Martin Vojáček
Jaroslav Gregor

Zástupci rodičů

Jakub Pelcl
Iva Musilová
Jana Toufarová

Zástupci pedagogů

Ivana Dostálová
Olga Teremová - předseda ŠR
Petr Zouhar

Zápisy z jednání školské rady