Seznam školních kroužků pro školní rok 2019/2020

Název kroužku

Den v týdnu

Čas

Místnost

Vedoucí

Závodní aerobik

pondělí

16:30 – 18:00 

Spolkový dům 

Edita Baráková

Ekokroužek

pondělí 1x za 2 týdny

12:45 – 13:30

Sborovna

Mgr. Zdeňka Kučerová

Tenis

úterý

13:40 – 14:25

Tělocvična

Mgr. Monika Kellerová

Africké bubínky

úterý

13:15 – 14:00

1.B třída

Věra Bělehrádková

Matematický kroužek

 úterý

12:45 – 13:15

13:45 – 14:15

Sborovna

RNDr. Jarmila Ištoková

Závodní aerobik

středa

16:30 – 18:00 

Tělocvična 

Edita Baráková

Taneční kroužek pro MŠ

středa

15:00 – 15:45

Parkety

Kristýna Jelínková

Matematický kroužek

čtvrtek

13:45 – 14:30

Sborovna

RNDr. Jarmila Ištoková

Kroužek deskových her

čtvrtek

13:00 – 14:00

1.B třída 

Mgr. Ivana Majerová

Sborový zpěv

čtvrtek

13:00 – 13:45

5.A třída

Mgr. Monika Kellerová

Kroužek keramiky

čtvrtek

13:10 – 13:55

Žákovské dílny

Danara Meluzinová

Kroužek keramiky

čtvrtek

14:00 – 14:45

Žákovské dílny

Danara Meluzinová

Kroužek gymnastiky

čtvrtek

13:30 – 14:30

Tělocvična

Ing. Josef Sekanina

Taneční kroužek pro ZŠ

pátek

12:45 – 14:00

Parkety

Kristýna Jelínková

Náboženství

pátek

13:00 – 14:00

1.B třída

D. Mgr. Bc.Jan Metoděj Lajčák

Taneční pro 9. třídu

pátek

14:00 – 15:00

Tělocvična

Kristýna Jelínková

Věda nás baví

pátek

15:00 – 16:00

Žákovské dílny

Mgr. Jana Humpolíčková

Na škole působí také ZUŠ Adamov a ZUŠ Jedovnice, bližší informace o výuce uměleckých oborů (hudebních a tanečních) lze získat na ředitelství těchto škol.

 

 

Příprava na vyučování

 Přijímací řízení na střední školu: Určeno pro Předmět Čas
Připravuje
  žáky IX. třídy