Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Školní družina 2021/2022

základní dokumenty:

Školní vzdělávací program ŠD 

Vnitřní řád ŠD

Omluvenka ze Školní družiny

  

Vážení rodiče, ve čtvrtek  30.6. 2022

bude provoz školní družiny zkrácen do 13.00 hodin. 

Přejeme všem krásné prožití prázdnin.

Martina Zedková, Markéta Meluzínová, Simona Šilhánková  Smějící seSmějící seSmějící se

    

 Družina2.jpg

Karneval ve ŠD 23.02.2022

 20191010_140841.jpg 

Setkání s autorem Marek Šolmes Srazil 10.10.2019

 20191015_145217.jpg

                        Drakiáda 15.10.2019

Provoz školní družiny:

Ranní družina je v provozu pondělí až pátek: od 6:30 do 7:30 hodin

Odpolední družina je v provozu pondělí až pátek: od 11:40 do 17:00 hodin

ŠD má 3 oddělení pro žáky 1.- 5. tříd

Cena za ŠD je 150,- Kč na měsíc

 

Vyzvedávání a uvolňování dětí

Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:00 hodin. V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7:20 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v  7:30 hodin).

Odchod ze ŠD je možný do 14:00 hodin, potom až v 15 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 14:00 -15:00 hodinou ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Děkujeme za pochopení.

Rodiče nevstupují do prostor školy. Po kontaktování vychovatelky prostřednictvím elektronického vrátného vyčkávají příchodu svého dítěte.

Důležité, nezapomeňte!

Děti pravidelně docházející do ŠD potřebují tyto pomůcky - papuče na přezutí, převlečení do zájmové činnosti /tepláky nebo hrací kalhoty,/ dále sportovní obuv a oblečení na vycházky a pobyt venku (v plátěné tašce) !!! Prosíme označte dětem oblečení , boty apod. 

Vychovatelka neodpovídá za oblečení a další soukromé věci dítěte. Dítě si své věci musí hlídat a poznat. 

Platba za školní družinu

Je nutné oddělit úhradu stravného od úhrady školného za školní družinu.

Školné za školní družinu je třeba uhradit trvalým příkazem k 5. dni daného měsíce, kde variabilní symbol je nově odlišný od variabilního symbolu za stravné (liší se předčíslím). Pro trvalý příkaz k platbě za školní družinu (150,- Kč) se použije předčíslí 81 (např. číslo strávníka je 226, variabilní symbol pro platbu za školní družinu pak 81226).

Číslo účtu: 100995244 /0300

 

Spojování oddělení ŠD

PONDĚLÍ - ČTVRTEK

spojeno 3.oddělení do 1.oddělení v 15.30 hodin

spojeno 2.oddělení do 1.oddělení v 16.30 hodin

PÁTEK

spojeno 3.oddělení do 1.oddělení ve 14.30 hodin

spojeno 2.oddělení do 1.oddělení v 15.30 hodin

Děti přechází  pod dozorem vychovatelky.

 

Omluvenky:

 Samostatný odchod dítě ze ŠD je možný:

 - pokud bude tato informace uvedena na zadní straně  přihlášky do ŠD

 - dítě si na tento den přinese písemnou omluvenku

 Na telefonické omluvenky nebude brán zřetel! (dítě nebude samostatně uvolněno ze ŠD)

 V době od 14:00 - 15:00 chodíme s dětmi (v případě příznivého počasí) na hřiště a na  vycházky, jsme tudíž mimo budovu školy.

 V tuto dobu není možný odchod dítěte ze ŠD.

 

1. oddělení družiny

Vychovatelka: Martina Zedková, martina.zedkova@zskrtiny.cz  Vedoucí vychovatelka ŠD

Tel. 728 607 239, 516 439 151 / 263

 20150911_122637.jpg

Určeno pro:  1.,2. ročník
Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hodin
Počet žáků: 25

2. oddělení družiny

Vychovatelka: Markéta Meluzínová, marketa.meluzinova@zskrtiny.cz

Tel. 607 721 884516 439 151 / 260

20150911_122813.jpg

Určeno pro:  2.,3. ročník
Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hodin
Počet žáků: 25

3. oddělení družiny

Vychovatelka: Simona Šilhánková, simona.silhankova@zskrtiny.cz

Tel. 728 519 447, 516 439 151 / 237

100_2936.JPG

Určeno pro:  3.,4.,5. ročník
Provozní doba: Po-Pá 6.30-17.00 hodin
Počet žáků: 25

Fotogalerie (rok 2019/2020)

Podzimní strom.doc

Tužka.doc

Listy.doc

Ježek.doc

Strom.doc

Slunečnice.doc

Hříbek.doc

Setkání s autorem Marek Šolmes Srazil.doc

Drakiáda.doc

Dýně.doc

Zavařovačky.doc

Netopýři.doc

Zdobení vánočního stromečku.doc

Den otevřených dveří.doc

Rozbalování vánočních dárků.doc

Tři králové.doc

Sněhuláci.doc

Klauni.doc

Karnevalové masky.doc

Valentýnská přání.doc

Sněženky.doc

Fotogalerie (rok 2018/2019)

 Podzimní ovoce.doc

 Hříbky.doc

 Ježci.doc

 Podzimní strom.doc

 Mochomůrky.doc

 Zvířátka z kaštanů.doc

 Foukání barev - podzim.doc

 Drakiáda.doc

 Duchové.doc

 Listy.doc

 Dýně.doc

 Kaštany.doc

 Boty.doc

 Babičky čtou dětem - knihovna.doc

 Podzimní skřítci.doc

 Výrobky na vánoční výstavu.doc

 Sněhuláci.doc

 Vánoční stromeček - zdobení.doc

 Výzdoba školy.doc

 Sněhuláci.doc

 Andělé.doc

 Den otevřených dveří.doc

 Vánoční koncert ve ŠD.doc

 Pečení perníčků.doc

 Vánoční povídání v kostele.doc

 Naše první plackování.doc

 Čáp.doc

 Motýl.doc

 Přáníčko pro maminky.doc

 Berušky.doc

 Sluníčka.doc

 Keř Vajíčkovník.doc

 Pletení pomlázky - „Velikonoční tvoření“.doc

 Kuřátka.doc

 Úklid kolem školy - „DEN ZEMĚ“.doc

 Zajíčci.doc

 Čarodějnice.doc

 Jarní strom.doc

 Motýl 2.doc

 Slepička.doc

 Srdce.doc

 Kočička + pejsek.doc

 Tulipán.doc

 
 
 

Záloha stránky družiny pro školní rok 2020/2021