Základní dokumenty

Školní řád Základní školy (projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 20223

Školní řád Mateřské školy (projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2020)

Vnitřní řád Školní družiny (projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2020)

Školní vzdělávací program pro ZV "Škola v přírodě, příroda ve škole" (platný od. 1. 9. 2023)

ŠVP pro ŠD "Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát..." (platný od 1. 9. 2016)

Školní vzdělávací program pro PV "Krokem, skokem, celým rokem" (platný od 1. 9. 2017)

Doplněk č.1.ŠVP PV  (platný od 1. 9. 2021)

Řád školní jídelny

Omluvný list MŠ

 

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 11. - 13. 10. 2017

 

Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva 2012-13.pdf

Výroční zpráva 2013-14.pdf

Výroční zpráva 2014-15.pdf

Výroční zpráva 2015-16.pdf

Výroční zpráva 2016-17.pdf

Výroční zpráva 2017-18.pdf

Výroční zpráva 2018-19.pdf

Výroční zpráva 2019-20.pdf

Výroční zpráva 2020-21.pdf

Výroční zpráva 2021-22.pdf

Výroční zpráva 2022-23.pdf

Formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí do školní družiny

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o přestup žáka z jiné školy na ZŠ a MŠ Křtiny

Žádost řediteli školy o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka ze Školní družiny

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.pdf

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet na rok 2024.xls

Rozpočtový výhled na rok 2025.xls

Rozpočtový výhled na rok 2026.xls

Rozpočtový výhled na rok 2027.xls

Pověřenec GDPR

DSO Tišnovsko
Radniční 14
666 01 Tišnov

Kontaktní osoba:
Ing. David Lacina,tel.: 605 851 345, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz 

GDPR - Vnitřní směrnice ZŠ a MŠ Křtiny k ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů - škola

GDRP - distanční výuka

Informace o zpracování údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19.pdff

Různé 

Tutoriály pro úpravy informací tříd, vkládání materiálů, vkládání fotografií...

Webové rozhraní pro čtení pošty