Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Stránky tříd 2022/2023

 

Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída A   IX. třída B

 

Suplování 19.6. – 23. 6.  2023 

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

Třídy 1. a 4. jedou na školu v přírodě.

19.6.

Po

1.

9.A

Che

Zouhar

Tomková

lékař

 

 

2.

9.B

Che

Zouhar

Tomková

 

 

3.

7.

Čj

Chvátalová

Tomková

Toušková

 

 

4.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Tomková

 

Po

1.

9.B

F

Ištoková

Tesařová

Výlet 8.B

 

 

2.

7.

D

Skřejpková

Tesařová

 

 

5.

6.B

Čj

Chvátalová

Tesařová

 

 

1.+2.

2.

Čj,Aj

Spojí Majerová

Zouharová

 

 

 

3.

5.

Tv

Vlčková

Zouharová

 

 

 

5.

8.A

Aj

Spojí Ševčíková

Toušková

 

 

 

Dohled 2. st  0,1

Chvátalová

Tomková

 

20. 6.

Út

1.+4.

3.

Čj,Prv

Spojí Pernicová

Zouharová

 

 

 

5.+6.

6.B

Neužilová

Zouharová

 

 

 

2.

7.

Nj

Kotoulková

Toušková

 

Výlet 8.B

 

 

4.

6.

Aj

Spojí Ševčíková

Toušková

 

 

2.

9.B

D

Ševčíková

Tesařová

 

 

3.

9.A

D

Ševčíková

Tesařová

 

 

5.

6.A

D

Ševčíková

Tesařová

21. 6.

1. výuka dle rozvrhu, od 2.vyučovací hodiny budou žáci 9. tříd prezentovat ve Spolkovém domě závěrečné práce pro spolužáky ze tříd 2. stupně. Po ukončení akce půjdou žáci 2. stupně na oběd a domů.

22. 6.

Žáci 9. tříd budou od 3. vyučovací hodiny odevzdávat učebnice, uklízet třídy a šatny. Ve 12:30 ukončení a oběd.

 

Čt

4.

6.A,6.B

Aj

Spojí Ševčíková

Tomková

9.A

 

 

1.-3.

2.

Čj, M Prv

Vlčková

Majerová

 

 

Eko

konference

 

 

4.

2.

Čj

Gašpárková

Majerová

 

 

1.

6.B

Inf

Skřejpková

Zouhar

 

 

1.

8.B

Kvíčalová

Lukáš

 

 

2.

8.A

D

Ševčíková

Lukáš

 

 

3.

6.B

Neužilová

Benešová

9.B

 

 

4.

7.

M

Tesařová

Smejkal

lékař

 

 

5.-7.

8.

Tv,Ov

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

2.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Zouharová

 

 

 

3.

5.

Tv

Drahovzalová

Zouharová

 

 

4.+5.

5.

Vlčková

Zouharová

 

Výuka v 8.A bude udělena po 4. vyučovací hodině, v 8.B po hodině Inf.

23. 6.

Žáci 9.A a 9.B budou dopoledne připravovat Absolventský večer spolu s tř. učiteli.

 

1.

6.A,6.B

Aj

Spojí Toušková

Tomková

9.A

 

 

3.

7.

Aj

Spojí Toušková

Tomková

 

 

2.+4.

6.A

Čj

Spojí Kvíčalová

Neužilová

 

Výlet 8.A

 

 

3.

6.B

D

Skřejpková

Neužilová

 

 

6.

7.

Tv

Spojí Smejkal

Neužilová

 

 

2.

6.B

F

Tesařová

Benešová

 

9.B

 

 

5.

6.A

F

Tesařová

Benešová

 

 

6.

8.B

Hv

Výuka odpadá

Benešová

 

 

Výuka v 8.B bude ukončena po 5. vyučovací hodině.

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1