Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Stránky tříd 20/21

 

Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída A II. třída B III. třída  IV. třída V. třída
 VI. třída A  VI. třída B  VII. třída A VII. třída B  VIII. třída   IX. třída

 

Změny v rozvrhu a suplování v týdnu 21. 6. – 25. 6. 2021

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

Zastupuje

Chybí

DŮVOD

21. 6.

Po

Výuka v 8. a v 9. tř. bude ukončena ve 13:30.

Ped. rada

 

 

5.

9.

Tv

Spojí Smejkal

 

 

 

 

5.

8.

Volno na oběd

 

 

22. 6.

Út

1.

8.

Aj

Spojí Velecká

Tomková

Výlet 7.A

 

 

2.

3.

Aj

Spojí Ševčíková

Tomková

 

 

3.

5.

Aj

Spojí Velecká

Tomková

 

 

3.

8.

Čj

Chvátalová

Benešová

Výlet 7.B

 

 

5.

8.

Tv

Smejkal

Tesařová

Výlet 6.B

 

 

8.

9.

Pčv

Výuka odpadá

Neužilová

Výlet 6.A

 

 

7.

8.

Hv

Výuka odpadá

Benešová

Výlet 7.B

23. 6.

St

1.

4.

Aj

Spojí Ševčíková

Tomková

Výlet 7.A

 

 

3.

5.

Aj

Spojí Velecká

Tomková

 

 

3.

8.

M

Neužilová

Benešová

Výlet 7.B

 

 

4.

8.

D

Giblová

Drahovzalová

 

 

5.

5.

Hv-Z

Giblová

Benešová

 

 

8.

9.

SemČj

Výuka odpadá

 

 

24.6.

Čt

1.-4.

9.

Odevzdávání učebnic + úklid třídy a šaten

 

 

1.-4.

8.

Odevzdávání a vydávání učebnic + úklid třídy a šaten

 

 

1.-2

6.B

M

Spojí Tesařová

Chvátalová

9.tř.

 

 

4.

6.B

Z

Giblová

Chvátalová

 

 

3.

6.A

Aj

Spojí Ševčíková

Velecká

8.tř.

 

 

4.

7.B

Zouhar

Velecká

 

 

Po 4. vyučovací hodině půjdou žáci 8. a 9. tř. na oběd a potom odcházejí domů.

25. 6.

1.-4.

 

DEN PREVENCE A PRVNÍ POMOCI

 

 

 

 

 

Žáci budou obcházet jednotlivá stanoviště dle harmonogramu.

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

1

Matematika

540

1

540

1

540 

 1

540

2

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

444

1

444

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-