Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Stránky tříd 2021/2022

 

Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída
 VII. třída A VII. třída B  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída  

 

Suplování 27. 6. - 30. 6. 2022

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

27. 6.

Po

1.-4.

1.-9.

Odevzdávání učebnic, úklid tříd a šaten.

1. st. + 6.tř. - vydávání nových učebnic.

 

 

 

1.+9.

9:40 odchod na koupaliště –

Ukončení projektu Můj nový kamarád

 

Po-St

Obědy se budou vydávat od 11:20. Pořadí tříd: 5.,4.,3., 6., 7.,8.,9., ŠD.

28. 6.

Út

Třídy 6. a 9. odjíždí na dvoudenní školní výlet.

5. tř. Rozloučení s 1. stupněm v Habrůvce.

Ostatní třídy – Aktivity s třídním učitelem.

29. 6.

St

1.-4.

7.+8.

Vydávání učebnic

 

 

Ostatní třídy – Aktivity s třídním učitelem.

30. 6.

Čt

1.-2.

Slavnostní zakončení školního roku, vydávání vysvědčení.

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

544

1

444

1

444

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1