Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha stránek 2016/2017


Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída

II. třída A

II. třída B

III. třída

IV. třída

V. třída

VI. třída

VII. třída

VIII. třída

IX. třída

 

 

Organizace výuky v týdnu 26. 6. 2017 – 30. 6. 2017

 V tomto týdnu se budou konat různé činnosti související s ukončením školního roku, které budou končit v 11:30 pro 1. stupeň a v 11:45 pro 2. stupeň. V pátek budou žáci končit v 9:30. 

Den

1. stupeň

2. stupeň

Pondělí 26. 6. 2017

Projektový den

„Předlékařská první pomoc“

Projektový den

„Předlékařská první pomoc“

Úterý 27. 6. 2017

Vybírání učebnic,

úklid tříd a šaten

Den třídy dle programu třídního učitele

Středa 28. 6. 2017

Vydávání učebnic,

dokončení úklidu tříd a šaten

Vybírání učebnic,

úklid tříd a šaten

Čtvrtek 29. 6. 2017

Sportovní den

Vydávání učebnic,

dokončení úklidu tříd a šaten

Pátek 30. 6. 2017

Slavnostní zakončení školního roku,

vydávání vysvědčení

Slavnostní zakončení školního roku,

vydávání vysvědčení

Den předlékařské 1. pomoci

Časový harmonogram 26. 6. 2017

Čas

1. stanoviště

2. stanoviště

3. stanoviště

4. stanoviště

5. stanoviště

6. stanoviště

7. stanoviště

9:00 -9:15

   1.+9. třída

2. třídy

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

9:15 – 9:30

7. třída

  1.+9.  třída

2. třídy

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

9:30 – 9:45

6. třída

7. třída

  1.+9.  třída

2. třídy

3. třída

4. třída

5. třída

                                                                                                                                               P  Ř  E  S  T  Á  V  K  A               

10:00 – 10:15

5. třída

6. třída

7. třída

  1.+9.  třída

2. třídy

3. třída

4. třída

10:15 – 10:30

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

  1.+9.  třída

2. třídy

3. třída

P  Ř  E  S  T  Á  V  K A

 

10:45 – 11:00

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

  1.+9.  třída

2. třídy

11:00 – 11:15

2. třídy

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

1.+9.  třída

11:15 – 11:25     Návrat do tříd, úklid, příprava na oběd.

Seznam a umístění stanovišť

Číslo a název stanoviště

Umístění – za pěkného počasí / za deště

Vedoucí skupiny na stanovišti

1. Přivolání první pomoci

Vstupní prostor školy / Vstupní prostor školy

Veronika Hloušková

2. Poranění v přírodě a v domácnosti

Před hlavním vchodem / Ve školní jídelně

Vendula Fridrichová

3. Tepelná poranění

Tenisové hřiště / Chodba před šatnami 2. stupně

Jana Skořinská

4. Ošetření krvácení

Chodník před učebnou 8. třídy/ 5. třída

David Němec

5. Poranění kloubů a kostí

Hřiště s brankami / 6. třída

Aneta Štěrbová

6. Hromadná havárie, resuscitace

Hřiště s brankami / 8. třída

Karel Horáček

7. Protidrogová prevence

Ohniště / 9. třída

Filip Kočařík 

Oběd:

Od 11:25 postupně po třídách do jídelny vstupují žáci s třídními učiteli – 9. třída půjde první, dále 8., 7.,6.

Od 11:45 třídy 1. stupně – nejdříve žáci, kteří nechodí do družiny. Poslední půjde na oběd školní družina.


SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující
II.stupeň - viz. níže

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika geometrie

 tvrdý papír A4

10

tvrdý papír A4

10

 tvrdý papír A4

10 

 

 

Matematika

540

2

540

1

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

544

1

544

1

544

1

544

1