Třída Modrásků
Třída Žluťásků

 

Počet: 24 dětí     

Počet: 26 dětí

Učitelka: 

Danara Meluzínová 

danara.meluzinova@zskrtiny.cz

 

Učitelka:

Tereza Procházková

tereza.prochazkova@zskrtiny.cz

Vedoucí učitelka MŠ:

Bc. Miroslava Gregorová

 miroslava.gregorova@zskrtiny.cz

 

Učitelka:

Jana Krejčí

jana.mikulaskova@zskrtiny.cz

 

 

 

 

Provozní zaměstnankyně MŠ

Jana Šenkeříková

 

 Telefon "Modrásci"

792 542 557

 

 

 Asistent pedagoga: 

Dagmar Bajerová

 

 

 

 

Telefon "Žluťásci"

792 542 556

 

 

 

Přejít na: 

Aktuality | Aktuální plán | Režimy | Dokumenty | Co děti potřebují | Fotografie


Informace o dětech pro zákonné zástupce

Jsou podávány denně u vedoucí učitelky nebo dalších vyučujících.

Lze využít také konzultačních hodin, rozpis bude k dispozici na nástěnce v šatnách,

v případě zájmu zapíšete své jméno k požadovanému datu a času.

Také je možné si operativně domluvit schůzku dle potřeby.

Třídní schůzky pořádáme většinou 1 x do roka, termín bude s předstihem zveřejněn.

Každé dítě má své portfolio, které obsahuje pracovní listy rozvíjející různé stránky jeho osobnosti. Toto portfolio je v případě zájmu k nahlédnutí u třídních učitelek.


Aktuality

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

Prosíme, aby jste děti při jejich nepřítomnosti v MŠ vždy omlouvali a to následovně:

 

 

Osobně, když budete vědět předem, že vaše dítě do školky nedorazí.

E-mailem nebo telefonicky na nová telefonní čísla. Volejte

nebo pište SMS zprávu vždy na své oddělení. 

 

Třída "Modrásků" - 792 542 557 (Danara Meluzinová,

Tereza Procházková)

 

Třída "Žluťásků" - 792 542 556 (Bc. Miroslava Gregorová,

Jana Krejčí, Dagmar Bajerová)

 

Prosíme rodiče, aby měli při pobytu v MŠ vždy nasazený respirátor!

 

 

Dne 8. 9. 2021 proběhne v MŠ (třída "Žluťásků) v 15:30 hodin informativní schůzka pro rodiče.

 

 

Děkujeme 

 

Vážení a milí rodiče,

 Poznačte si v kalendáři

 

1. 9. 2021 - Začátek školního roku 2021/2022

                   (vzhledem ke covidové situaci nebude možný pobyt rodičů ve třídách MŠ)

 

8. 9. 2021 - Informativní schůzka pro rodiče 

                   (začátek v 15:30 hodin, prostory MŠ - třída "Žluťásci")

 

14. 9. 2021 - Projektový den (Velká Klajdovka) - Třída "ŽLUŤÁSCI"

                    Odjezd autobusu je v 7:45 hodin z náměstí ve Křtinách. Děti můžete přivést do 7:30 do MŠ nebo přímo na náměstí a to nejpozději do 7:40 hodin (jede se posíleným linkovým spojem). Do batůžku dětem prosím přibalte pitíčko.

 

21. 9. 2021 - Projektový den (Velká Klajdovka) - Třída "MODRÁSCI"

                     Odjezd autobusu je v 7:45 hodin z náměstí ve Křtinách. Děti můžete přivést do 7:30 do MŠ nebo přímo na náměstí a to nejpozději do 7:40 hodin (jede se posíleným linkovým spojem). Do batůžku dětem prosím přibalte pitíčko.

         

Provoz MŠ od 6.30 do 16.30 ( děti se schází od 6.30 v MŠ dle rozpisu, v 7.30 přechází do svých tříd. Příchod dětí do MŠ je do 8.00, od 15.00 jsou potom třídy spojeny ve třídách dle rozpisu ).

Vyzvedávání po obědě - od 12.30 do 13.00

Odpolední vyzvedávání od 14.45

 

REŽIM DNE - Modrásci

Provoz třídy je od 6. 30 hod. do 16.30 hod. (dle rozpisu ranního provozu)

Scházení dětí do 8. 00 hod.

6. 30 – 7. 30      scházení dětí ve třídách dle rozpisu, volné hry dětí, spontánní aktivity dětí

                         individuální nebo skupinové

7. 30                 děti se rozchází do vlastní třídy (dle rozpisu ranního provozu)

7. 30 – 9.00       hry a aktivity individuální nebo skupinové, vzdělávací činnosti spontánní

                        a řízené dle tematických částí TVP, tělovýchovná chvilka,

                        ranní kruh, přivítání dne, 

                        zhodnocení činností daného tématu

9.00 – 9. 20      dopolední svačina

9. 20 – 10. 00    příprava na pobyt venku

10. 00 – 12. 00       pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

12. 00 – 12. 30     oběd

12. 30 – 13.00     příprava na odpočinek, odcházení dětí, které jdou po obědě

13.00 – 14. 30   relaxace, pohádky, odpolední odpočinek

                        ( respektování individuálních potřeb dítěte),

                         klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku,

                         individuální práce s dětmi

14. 00 – 14. 30     průběžná svačina

14. 45 – 15.00     rozcházení dětí ve třídě Modrásků

15.00                převedení dětí do třídy dle rozpisu

14. 30 – 16. 30      hry a činnosti dle volby dětí, individuální přístup

                           s plněním vzdělávacích prvků

 

Uspořádání dne          

• pružně reaguje na individuální možnosti dětí (aktuálně změněné dle potřeby)

• umožňuje dětem dostatek možností pro spontánní hru

• respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí

Dle zájmu rodičů a po dohodě s třídní učitelkou je možné se zapojit

do práce s dětmi a účastnit se činností v MŠ.

 MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

O všech mimoškolních akcích školy, vyžadujících např. příchod dětí v určitou hodinu jsou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 Kroužek tanečků je organizován od 15. 00 hod. a týká se dětí od věku 5 let.

 

REŽIM DNE - Žluťásci

Provoz třídy je od 6. 30 hod. do 16. 30 hod. (dle rozpisu ranního provozu)

Scházení dětí do 8. 00 hod.

 

6. 30 – 7. 30      scházení dětí ve třídách dle rozpisu, volné hry dětí, spontánní aktivity dětí

                         individuální nebo skupinové

7. 30                 děti se rozchází do vlastní třídy (dle rozpisu ranního provozu)

 

7. 30 - 8.30  volné hry dětí, spontánní aktivity dětí individuální nebo skupinové,

                    v 7. 30 začíná provoz ve třídě Modrásků – předání dětí,

                     tělovýchovná chvilka, ranní kruh, přivítání dne,

                     vzdělávací činnosti spontánní a řízené dle tematických částí TVP                                                                 

8.30 – 8.50    dopolední svačina

9. 00 – 9.30   pokračování v individuálních nebo skupinových vzdělávacích činnostech

                    spontánních a řízených, zhodnocení činností daného tématu,

                     příprava na pobyt venku

9.30 – 11. 30  pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

11. 30 – 12. 00    oběd

12. 00 – 12. 30    příprava na odpočinek

12. 30 13. 00    odcházení dětí, které jdou po obědě

13.00 – 14. 30   relaxace, pohádky, odpolední odpočinek

                       ( respektování individuálních potřeb dítěte ), 

                        klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku,

                        individuální práce s dětmi

14. 00 – 14. 30   průběžná svačina

15.00                spojení se třídou Modrásků (dle rozpisu)

14. 30 – 16. 30   hry a činnosti dle volby dětí, individuální přístup

                         s plněním vzdělávacích prvků

 

Uspořádání dne          

• pružně reaguje na individuální možnosti dětí (aktuálně změněné dle potřeby)

• umožňuje dětem dostatek možností pro spontánní hru

• respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí

Dle zájmu rodičů a po dohodě s třídní učitelkou je možné se zapojit do práce s dětmi
a účastnit se činností v MŠ.

MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

O všech mimoškolních akcích školy, vyžadujících např. příchod dětí v určitou hodinu jsou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 Kroužek tanečků je organizován od 15. 00 hod. a týká se dětí od věku 5 let.

 


 

Dokumenty a formuláře 

Uvolnění místa během školního roku

Pokud dojde k uvolnění místa v mateřské škole během školního roku, bude k předškolnímu vzdělávání přijato dítě bydlící ve školském spádovém obvodu pro předškolní vzdělávání (pouze obec Křtiny, viz vyhláška městysu Křtiny 4/2005, dodatek č. 1) dle data narození s předností dříve narozeného dítěte. Při shodnosti data narození rozhoduje abecední pořadí příjmení a dále pak jména.

Zájmové kroužky

V letošním roce 2021/2022 bude v MŠ probíhat taneční kroužek. Kroužek zajišťuje ZUŠ Adamov a veškeré informace ohledně tanečního kroužku najdete na webových stránkách ZUŠ Adamov. Kroužek je vhodný pro děti od 5 let.

 


 

Co děti potřebují do MŠ
Oblečení do třídy:

 • hrací kalhoty nebo zástěrku
 • tričko
 • papuče s pevnou patou - NE crocsy !!!
 • náhradní oblečení (ve skříňce - ponožky, spodní prádlo, tričko, kalhoty)
 • pyžamo (pro děti, které budou odpočívat)

Oblečení do přírody (dle ročního období)

 • tepláková nebo šusťáková souprava
 • nepromokavá bunda, pláštěnka
 • čepice, šála, rukavice
 • starší nepromokavé boty, holínky

Další potřeby

 • 1 balení papírových kapesníků
 • 2 krabice papírových kapesníků
 • 1 sprej proti klíšťatům a komárům
 • 1 balení vlhčených ubrousků
 • 1 ochrannou podložku na lůžko (platí pro mladší děti ) 
 • 1 lepidlo (nejlépe značka "KORES" nebo "HERKULES")

Prosíme o podepsání všech věcí.

 


 

Fotogalerie - (prosíme klikejte na názvy měsíců)

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

 Ruler_and_Pencil-512.png  rijen_ikona.png  m_leaf_02_55692.jpg  

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

   sprout80.png    sun_icon.jpg

  

Záloha stránek Mateřské školy pro školní rok 2020/2021