Základní informace

Vedoucí ŠJ: Jitka Kretzová
Vedoucí kuchařka: Michaela Malíková
Kuchařky: Eva Konečná, Hana Schubertová

Číslo účtu: 100995244 / 0300 

Kontakt:

  telefon:  (+420) 516 439 139 
              (+420) 516 439 151/120

  e-mail: kretji@zskrtiny.cz

Jídelníček

na stránkách  http://www.strava.cz/strava/

(vybrat záložku jídelníčky, doplnit číslo školní jídelny - 4997, zamáčknout zelené tlačítko odeslat)

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Ceny obědů

(od 1. 9. 2022)

 

3-6 let 
27,00 Kč (+přesnídávka a svačina 10,00 Kč) 
7-10 let 29,00 Kč (+přesnídávka a svačina 10,00 Kč)
7-10 let  
29,00 Kč  
11-14 let 31,00 Kč  
15 a více let 
33,00 Kč  

 

 

 

 

 

 

Podmínky pro odběr obědů
1. Přihláška podaná do 20 dne předchozího měsíce.

Přihláška ke stravování 

2. Zakoupený čip do zahájení odběru obědů.

  • Zakoupení čipu v kanceláři vedoucí stravování.
  • Cena čipu: Kč 115,- (platí se v hotovosti).

3. Úhrada obědů

Výše platby za stravu ve školní jídelně je určena dle věkové kategorie a počtu pracovních dní v daném měsíci a je realizována svolením inkasa z účtu (odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci)

 Pravidla:

  • Výše platby za stravu ve školní jídelně se každý měsíc mění v závislosti na počtu odebraných jídel. Proto pro platbu stravného žádáme rodiče o nastavení povolení k inkasu z účtu ve prospěch účtu školy 100995244/0300. Inkasní limit doporučujeme nastavit na 1000,- Kč.
  • Pro měsíc září musí být vámi souhlas s inkasem nastaven ve vaší bance do konce srpna, první platba na září bude stržena  do 10. září.

4. Odhlášení obědů

  • Den předem telefonicky, nebo na e-mailovou adresu školní jídelny!
  • V první den nemoci lze oběd odebrat do nosiče, pokud je přihlášený, v době od 11-11.30 hodin. 
  • Pokud je dítě nemocné delší dobu než bylo odhlášeno, je nutné vždy telefonicky od 7.30 - 8.00 hodin dítě znovu odhlásit.

Trvalé odhlášení ze stravování musí proběhnout písemně!

5. Možnost kontroly správnosti účtování plateb za stravné

Pokud bude mít zákonný zástupce dítěte nesrovnalosti ve výši stržené částky inkasem z účtu, je třeba bezodkladně kontaktovat vedoucí školní jídelny. Zde obdrží přesný rozpis vyúčtování platby za reklamovaný měsíc (počet obědů (jídel) a finanční částka na daný měsíc, počet obědů (jídel) odhlášených v minulém měsíci a tomu příslušná finanční částka, konečná částka, která byla inkasem stržena). 

 Informace ohledně zapomenutí či ztrátě čipu

Pokud strávník zapomene některý den čip, je povinen o velké přestávce (9.40 - 10.00 hodin) zajít do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde mu bude vydána stravenka na daný den. Na základě této stravenky mu bude vydán oběd. Pokud strávník čip ztratí, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny paní Kretzové a zakoupit si čip nový. Pokud by se ztracený čip našel, odevzdá ho vedoucí školní jídelny a finanční částka mu bude vrácena.