Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Poradenské služby školy

Základní škola Křtiny poskytuje poradenské služby pokrývající oblasti péče o žáky, učení, péče o žáky s SVP, volby budoucího povolání a prevence.

 

Kontakty

Vedoucí ŠPP a speciální pedagog: Mgr.Olga Teremová
Telefon: 516 439 151/273, e-mail: olga.teremova@zskrtiny.cz

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Neužilová
Telefon: 516 439 151/228, e-mail: ivana.neuzilova@zskrtiny.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Strnadová
Telefon: 516 439 151, e-mail: jitka.strnadova@zskrtiny.cz

Školní psycholog: PhDr. Aneta Orálková nastoupila od 1.11.2017, rodičovské veřejnosti je ve škole k dispozici po domluvě každý pátek, tel. 604116530, e-mail: aneta.oralkova@zskrtiny.cz

 

 

 

Informace pro rodiče

Každé úterý od 13.00 - 15.00 hod. ve školním poradenském pracovišti. 

V případě, že Vám čas konzultačních hodin nevyhovuje, volejte vedoucí poradenského pracoviště Mgr. Olze Teremové na telefonní číslo 778 768 472, určitě se domluvímeSmile.

 

 Specifické poruchy učení

 Nadané dítě

 Přijímací řízení na SŠ: 

jednotné přijímací zkoušky 

více info:  www.cermat.cz , www.msmt.cz

 

2022_Celková informace k přijímacímu řízení na SŠ.pdf

 

 

 

 

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

Související odkazy