Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída
 VII. třída A VII. třída B  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída  

Suplování 20. 9. – 24. 9. 2021

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

21. 9.

Út

1.+3.

4.

Čj, M

Dvořáková

Drahovzalová

lékař

 

 

 

4.

8.A+8.B

Inf(Nj)

Zouhar

Drahovzalová

 

 

5.

 4.

 Čj

 Dostálová

Drahovzalová

 

 

Dohled 0 u Inf

Teremová

Drahovzalová

 

 

Dohled 1 u Inf

Dvořáková

Drahovzalová

22. 9.

St

1.

7.A

Hv za 6.h

Benešová.

Ištoková

 

 

 

2.

7.A

F za 1.h

Ištoková.

Smejkal

lékař

 

 

3.

7.B

F za 6.h

Ištoková.

Smejkal

 

 

6.

7.B

Nj

Drahovzalová

 

 

 

4.

9.

celátřída

Volná hodina na oběd

 

 

5.

9.

Pč za 6.h

Neužilová

Smejkal

 

 

6.

8.A

Hv za 8.h

Benešová

Smejkal

 

 

6.

8.B

Pč za 8.h

Neužilová

Smejkal

 

 

6.

6hoši

V učebně 6. tř.

 

 

 

6.+7.

9.

Vv

Velecká

 

 

 

 

Výuka v 7.A a v 7.B bude ukončena po 5. vyučovací hodině, tj. ve 12:35, kromě skupiny Nj 7.B, která bude končit po 6. vyučovací hodině, tj. v 13:30.

Výuka v 8.A a v 8.B bude ukončena po 6. vyučovací hodině, tj. v 13:30.

Výuka v 9. třídě bude ukončena po 7. vyučovací hodině, tj. ve 14:15.

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

544

1

444

1

444

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1