Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída A

IV. třída B

V. třída

VI. třída

VII. třída

VIII. třída

IX. třída

 

 

Suplování 23. 4. 2019 – 26. 4. 2019

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

Zastupuje

CHYBÍ

DŮVOD

24. 4.

St

2.

5.

Čj

Chvátalová

Kučerová

seminář

 

 

3.

5.

NZ

Tomková

Kučerová

 

 

4.

5.

M

Giblová

Kučerová

 

 

5.

5.

Čj

Tomková

Kučerová

 

 

6.

8.

D(Z)

Giblová

Kellerová

Dopravní výchova

 

St

1.-4.

1.

 

Dvořáková

Drahovzalová

lékař

 

 

5.

8.+9.d

Tv

Zouhar

Smejkal

lékař

 

 

6.

7.

Ov

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

7.

8.+9.ch

Tv

Zouhar

Smejkal

 

 

8.

9.

Vv

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

Dohled 1. st. 0, 1, 2

K. Dostálová

Klimešová

Dopravní výchova

 

 

Dohled 1. st. 3, 4, 5

Dvořáková

Kellerová

 

 

Dohled 2. st. 4, 5

Chvátalová

Zouhar

 

26. 4.

2.

8.

Zouhar

Smejkal

Vybíjená

(dívky 6.+7.)

 

 

4.

6.

F

Ištoková

Smejkal

 

 

5.

7.

Vz

Tomková

Smejkal

 

 

6.

6.

Vz

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

 

 

 

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika geometrie

 

 

tvrdý papír A4

10

 tvrdý papír A4

10 

 tvrdý papír A4

10  

Matematika

540

2

540+440

2+2

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-