Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída
 VII. třída A VII. třída B  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída  

 

Suplování 19. 1. – 21. 1. 2022

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

19. 1.

St

1.

5.

NZ

Dostálová

Boková

nemoc

 

 

3.-4.

2.

M

Spojí Pernicová

Boková

 

 

5.-6.

6.

Inf

Spojí Zouhar

Boková

 

 

Výuka v 6. třídě bude ukončena ve 13:15.

 

 

Dohled 1. st – 0,1

Kučerová

Boková

 

 

6.

7.A

Hv

Výuka odpadá

Benešová

seminář

 

 

8.

8.A

Hv

Výuka odpadá

Benešová

19. 1.

St

1.-4.

4.

Čj,M,NZ,Vv

Dvořáková

Drahovzalová

karanténa

 

 

5.

7.A

Nj

Chvátalová

Drahovzalová

 

 

5.

7.B za 7.h

Nj (písemka)

Velecká (v 6.tř.)

Drahovzalová

20. 1.

Čt

2.+4.

2.

M

Spojí Pernicová

Boková

 

nemoc 

 

 

 

3.

5.

NZ

Dostálová

Boková

 

 

5.

3.

Výuka odpadá

Boková

20. 1.

Čt

1.-3.

4.

Čj,M,Pč

Dvořáková

Drahovzalová

karanténa

 

 

4.

8.A,8.B

Nj

Benešová

Drahovzalová

 

 

5.

9.

Z(D)

Giblová

Drahovzalová

 

 

7.

7.A

Nj

Výuka přesunuta na pátek 4.h

21. 1.

1.

5.

NZ

Dostálová

Boková

 

nemoc 

 

 

2.+3.

1.

Čj

Spojí Majerová

Boková

 

 

4.

4.

Tv

Šilhánková

Boková

 

 

5.

3.

Výuka odpadá

Boková

21. 1.

1.

4.

M

Neužilová

Drahovzalová

karanténa

 

 

2.

4.

Čj

Benešová

Drahovzalová

 

 

3.

4.

NZ

Tomková

Drahovzalová

 

 

4.

7.B

D

Ševčíková

Drahovzalová

 

 

4.

7.A

Z

Giblová

Drahovzalová

 

 

5.

4.

Čj

Výuka odpadá

Drahovzalová

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

544

1

444

1

444

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1