Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída A   IX. třída B

 

Suplování 27. 3. – 31. 3. 2023

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

27. 3.

Po

1.-2.

2.

Čj 

Spojí Majerová,

Boková

 

MD

 

 

3.

5.

Tv

Vlčková

Boková

 

 

4.-5.

1.

Čj

Spojí Dostálová

Boková

 

 

3.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Kvíčalová

 

lékař

 

 

4.

6.B

Z

Skřejpková

Kvíčalová

 

 

6.

6.A

D

Ševčíková

Kvíčalová

 

 

Dohled ŠJ po 6.h

Ševčíková

Kvíčalová

28. 3.

Út

1.+4.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Boková

MD

 

 

3.

4.

Tv

Kučerová, Meluzínová

Boková

 

 

5.+6.

6.B

Výuka odpadá

Boková

 

 

Výuka v 6.B bude ukončena po 4. vyučovací hodině.

29. 3.

St

3.+4.

3.

M

Spojí Pernicová

Boková

MD

 

 

5.+6.

6.A

Inf

Spojí Zouhar

Boková

 

 

Dohled u Inf

5, 6 - Zouhar

Boková

30. 3.

Čt

1.+2.

3.

Čj

Spojí Pernicová

Boková

 

MD

 

 

3.

5.

Tv

Vlčková

Boková

 

 

4.

5.

Vlčková

Boková

 

 

5.

5.

Vlčková

Boková

31. 3.

7. tř. po 1. vyuč.h pojede do Blanska do knihovny + Chvátalová, Kotoulková

 

 

3.

8.A

Z

Skřejpková

Chvátalová,

 

 

 

5.

9.B

Ov

Smejkal

Chvátalová

 

 

 

3.

4.

Čj

Spojí Kučerová

Boková

 

 

 

4.

4.

Spojí Kučerová

Boková

 

 

 

5.

4.

Tv

Kučerová, Bajerová

Boková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1