Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída A II. třída B III. třída  IV. třída V. třída
 VI. třída A  VI. třída B  VII. třída A VII. třída B  VIII. třída   IX. třída

 

Změny v rozvrhu a suplování v týdnu 14. 6. – 18. 6. 2021

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

Zastupuje

Chybí

DŮVOD

Výuka v 9. tř. bude probíhat podle speciálního rozvrhu,

žáci budou absolvovat týdenní kurz Finanční gramotnost.

14. 6.

Po

1.

6.A

Z

Giblová

Chvátalová

V 9. tř.

 

 

5.

8.

Tv

Spojí Smejkal

 

 

 

 

8.

8.

Výuka bude přesunuta od 14:00 do 14:45.

V úterý a ve středu bude počítačová učebna obsazena, výuka Sp a Inf bude přesunuta na jiné dny případně do jiných učeben.

15. 6.

Út

4.

4.

M celá třída

Dostálová

(za pátek 1. h)

 

 

5.

5.

Čj celá třída

Boková

(za čtvrtek 2.h)

 

 

6.

7.AB

Infv

V Přírodovědné učebně

 

16. 6.

St

4.

6.A

Vv

Zouhar

Chvátalová

Dovolená

 

 

5.

6.B

Vv

Zouhar

Chvátalová

 

 

6.

6.A

Výuka odpadá

Chvátalová

 

 

4.

5.

M celá třída

Boková

(za čtvrtek 1.h)

 

 

 

5.

8.

Tv

Spojí Smejkal

 

 

 

 

6.

8.

Vv

Velecká

 

 

 

 

Výuka v 6.A bude ukončena po 5. vyuč. hodině,

výuka v 8. tř. bude ukončena po 6. vyuč. hodině.

17. 6.

Čt

1.

5.

Sp/Čj

Zouhar/Boková

výměna

 

 

 

2.

5.

Čj/Sp

Boková /Zouhar

 

18. 6.

1.

4.

Čj/SP

Dostálová/ Zouhar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

1

Matematika

540

1

540

1

540 

 1

540

2

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

444

1

444

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-