Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída A  VII. třída B VIII. třída  IX. třída A   IX. třída B

 

Vážení rodiče a žáci,
školní jídelna vzkazuje následující informaci: V tomto týdnu jsou všichni, kteří se letos nebo v loňském školním roce přihlásili jako strávníci, přihlášeni k odebírání obědů. Pokud chcete některý oběd v tomto týdnu odhlásit, musíte tak učinit emailem nebo telefonicky. Internetový server v tomto týdnu nefunguje.

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

(Sešity pro žáky I. stupně zakoupí vyučující.)

Žáci II. stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1