Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída A II. třída B III. třída  IV. třída V. třída
 VI. třída A  VI. třída B  VII. třída A VII. třída B  VIII. třída   IX. třída

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

21. 12. 2020 - 1. 1. 2021

 

Přejeme všem žákům i jejich blízkým příjemné prožití vánočních svátků, šťastné vykročení do roku 2021. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a radosti ze školních úspěchů.

 

 Od 4. 1. 2021 bude probíhat ve 3. - 9. třídách distanční výuka. Rozvrh on-line hodin pro třídy 2.stupně je zde.

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

1

Matematika

540

1

540

1

540 

 1

540

2

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

444

1

444

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-