Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída III. třída IV. třída  V. třída VI. třída A
 VI. třída B VII. třída  VIII. třída A VIII. třída B  IX. třída A   IX. třída B

 

Suplování 28. 11. – 2. 12. 2022

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

28. 11.

Po

6.

8.B

Ch

Výuka odpadá

Tesařová

lékař

29. 11.

Út

2.

2.

Aj

Boková

Majerová

Rozbor ŠPP

 

 

Dohled 1. st 3

Bajerová

Vlčková

lékař

 

 

Dohled 1. st 4

Haluzová

Vlčková

1.12.

Čt

Dohled 2. st 6

Zouhar

Toušková

seminář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Sešity pro žáky I.stupně zakoupí vyučující.

Žáci II.stupně si zakoupí sešity sami dle následující tabulky, je třeba si sešity vzít už od prvních hodin, kdy bude vyučování probíhat dle rozvrhu.

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

1

440

1

440 

1

440

1

Matematika

540

1

540

1

540

1

540

1

Seminář z M

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

2

544

2

544

2

544

2

Konverzace AJ

 

 

524

1

524

1

524

1

Dějepis

444

1

444

1

444

1

444

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440

1

440+524

1+1

440

1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

1

544

1

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova

notový 

1

notový

1

libovolný

1

libovolný

1