Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída A

IV. třída B

V. třída

VI. třída

VII. třída

VIII. třída

IX. třída

 

Suplování 19. 6. 2019 – 21. 6. 2019

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

Zastupuje

CHYBÍ

DŮVOD

19. 6.

St

3., 4.B,  6., 7. a  8. třída – školní výlet

 

 

 

1.

5.

Čj

Kučerová

Velecká, Tomková

Výlet 6. a 7. tř.

 

 

2.

3.

Aj

Spojí Tioková

Tomková

 

 

3.

4.B

Aj

Majerová

Tomková

 

 

5.

4.A

Aj

Kellerová

Tomková

 

 

5.

2.

Hv

Dostálová

Benešová

 

 

3.

4.A

Tv

Kellerová

Smejkal

lékař

 

 

Dohled 1. st. 0,1

Ognarová

Klimešová

 

 

 

Dohled 1. st. 2

Šilhánková

Klimešová

 

 

 

Dohled atrium 2

Teremová

Zedková

 

 

 

Dohled 2. st 0

Ištoková

Neužilová

 

 

 

Dohled 2. st 1,2

Chvátalová

Neužilová

 

 

 

Výuka v 9. tř. bude probíhat podle mimořádného rozvrhu:

1.– F - Ištoková, 2.,3. – Čj – Chvátalová, 4.,5. Př, Ch - Zouhar

 

20. 6.

Čt

1.

4.B

Aj

Tomková

Majerová

Ekokonference

 

 

2.

4.B

M

Neužilová

Majerová

 

 

3.

4.B

NZ

Neužilová

Majerová

 

 

4.

4.B

Tv

Smejkal

Majerová

 

 

2.

8.

Aj

Spojí Tomková

Velecká

Bowling 6. tř.

 

 

4.

7.

KAj

Spojí Tomková

Velecká

 

 

3.

8.

F

Ištoková

Zouhar

Ekokonference

 

 

 

5.,6.

7.

Tv

Spojí Smejkal

Zouhar, Chvát.

 

 

1.,2.

1.

Čj, M

Dvořáková

Drahovzalová

lékař

 

 

4.

2.

Aj

Spojí Dostálová

Drahovzalová

 

 

5.

9.

Nj

Spojí Giblová

Drahovzalová

 

 

1.

8.

D(Z)

Giblová

Chvátalová

dovolená

 

 

2.,3.

7.

D(Z)

Giblová

Chvátalová

 

 

4.

4.A

Kellerová

Chvátalová

 

 

Dohled atrium 2

Tioková

Teremová

 

5. třída půjde na Ekokonferenci, po skončení, asi v 11:40 půjdou žáci na oběd a domů.

21. 6.

  1. Stupeň – Sportovní olympiáda na hřištích a v okolí školy 8:00 – 11:30.

 

 

7. třída – Bowling + Chvátalová + Neužilová, 9. třída – pomoc na Sportovní olympiádě

 

 

Dohled 2. st 0, 1, 2

Giblová

Neužilová

 

 

 

Výuka v 6. a 8. třídě bude probíhat dle speciálního rozvrhu, ukončení ve 12:35.

 

6. tř.

1. – VkZ – Smejkal, 2. – D – Giblová, 3. – Čj – Benešová, 4. – Ov – Smejkal, 5. – Vv - Velecká

 

8. tř.

1. D(Z) – Giblová, 2. – Ov – Smejkal, 3.–5. - Př – Zouhar – Příprava na Den předlékař. pomoci

 

 

Tomková, Benešová, Velecká – dle potřeby pomoc na Sportovní olympiádě.

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika geometrie

 

 

tvrdý papír A4

10

 tvrdý papír A4

10 

 tvrdý papír A4

10  

Matematika

540

2

540+440

2+2

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-