Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída II. třída A II. třída B III. třída  IV. třída V. třída
 VI. třída A  VI. třída B  VII. třída A VII. třída B  VIII. třída   IX. třída

 

Suplování 5. 10. – 9. 10. 2020

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

5. 10.

Po

1.

9.

M

Lukáš

Ištoková

nemoc

 

 

Dohled ŠJ po 4.

Tomková

Ištoková

6. 10.

Út

1.

7.A

F

Zouhar

Ištoková

nemoc

 

 

2.

8.

F

Zouhar

Ištoková

 

 

3.

6.B

F

Zouhar

Ištoková

 

 

Dohled volná hodina 6.

Tesařová

Ištoková

 

 

Dohled volná hodina 7. do14:00

Neužilová

Ištoková

7. 10.

St

4.

9.

M

Lukáš

Ištoková

nemoc

 

 

5.

7.B

M

Tesřová

Ištoková

8. 10.

Čt

1.

7.B

F

Zouhar

Ištoková

nemoc

 

 

2.

6.A

F

Zouhar

Ištoková

 

 

5.

7.A

Vz

za 6.h

Tomková

Ištoková

 

 

Dohled volná hodina 7. do14:00

Velecká

Ištoková

 

 

Výuka v 7.A bude ukončena po 5.vyuč.hodině, ve 12:35.

 

9. 10.

1.

8.

D

za 6.h

Giblová

Ištoková

nemoc

 

 

1.

3.

Čj

Dvořáková

Drahovzalová

lékař

 

 

2.

3.

M

Dvořáková

Drahovzalová

 

 

3.

3.

Tv

Dvořáková

Drahovzalová

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

1

Matematika

540

1

540

1

540 

 1

540

2

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

444

1

444

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-