Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída  A I. třída B II. třída III. třída  IV. třída V. třída A 
 V. třída B  VI. třída A  VI. třída B VII. třída  VIII. třída   IX. třída

 

Suplování 10. 2. 2020 – 14. 2. 2020

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

KDO UČIL

KOHO ZAST.

DŮVOD

10. 2.

Po

5.

7.

SH

Ištoková

Smejkal

Florbalový turnaj

 

 

6.

9.

Sem M

za 8. h

Neužilová

Smejkal

 

 

6.,7.

9.

Výuka odpadá

 

 

 

6.

8.

Tv celá tř.

Velecká

Smejkal

 

 

Výuka v 9. tř. kromě skupiny Sem M bude ukončena po 5. vyuč. hodině.

Výuka v 8. třídě bude ukončena po 6. vyučovací hodině.

 

 

3.

1.A

Vv

Chvátalová

Kučerová

Doprovod k lékaři

 

 

4.

1.A

Čj

Benešová

Kučerová

 

 

Změna rozvrhu ve 4. třídě – 2. NZ, 4. Tv , 5. Čj celá třída, výměna za středu 4. h – SP/Čj

2.h – karneval MŠ

11. 2.

Út

Den otevřeného vyučování v jednotlivých třídách

 

13. 2.

Čt

3.

7.

Lukáš

Smejkal

Florbalový turnaj

 

 

5.

6.A

F

Ištoková

Smejkal

 

 

6.

6.B

F

Ištoková

Smejkal

 

 

7.

9.

Vv

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

8.

9.

SH

Smejkal

 

 

Výuka v 9. třídě bude ukončena po 5. vyučovací hodině.

 

 

Čt

1.

3.

Čj

Šilhánková

Dostálová

Dovolená

 

 

2.

1.A

Aj

Kellerová

Dostálová

 

 

3.

3.

M

Šilhánková

Dostálová

 

 

4.

3.

Vv

Šilhánková

Dostálová

 

 

5.

3.

Čj

Kučerová

Dostálová

14. 2.

1.

3.

Čj

Šilhánková

Dostálová

Dovolená

 

 

2.

3.

M

Šilhánková

Dostálová

 

 

3.

3.

Tv

Šilhánková

Dostálová

 

 

4.

3.

Čj

Šilhánková

Dostálová

 

 

5.

3.

Hv

Výuka odpadá

Dostálová

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

1

Matematika

540

1

540

1

540 

 1

540

1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-