VII.B třída (2021/2022)

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tesařová

Telefon:  516 439 151 kl. 228

E-mail: jarmila.tesarova@zskrtiny.cz

 

 

Vybíráme 60Kč na program Draví ptáci 

Školní akce v říjnu

  • 11. 10. 2021 až 18. 10. 2021 bude sběr kaštanů u hospodářského vchodu do budovy školy 7.15 hod. až 7.55 hod. Sběr se započítává do celoroční školní soutěže mezi třídami i do hry NANOVO 
  • Pátek 15. 10. 2021 „Den zdravého životního stylu“. Součástí programu bude „Běh pro píšťalu“. Startovné bude v minimální výši 20 Kč a celý výtěžek bude věnován křtinskému kostelu jako příspěvek na rekonstrukci varhan.
  • Úterý 26. 10. 2021 v 8,30 hod vzdělávací program firmy Zayferus „Draví ptáci“ na fotbalovém hřišti Křtin.

Rozvrh 

 Rozvrh 7.B.png

Vz - výchova ke zdraví, SH - sportovní hry, KAJ - konverzace Aj, PČv - pracovní činnosti volitelné

Vyučující:

Čj, Vv - Mgr. Daniela Chvátalová

Aj - Mgr. Romana Velecká, Mgr. Alice Ševčíková

M - Mgr. Jarmila Tesařová

Př - RNDr. Petr Lukáš

D - Mgr. Alice Ševčíková

Z, Rj - Ladislava Giblová

F - RNDr. Jarmila Ištoková

Hv - Mgr. Johana Benešová

Inf - Mgr. Petr Zouhar

Ov, Vz, Tv, SH- Mgr. Karel Smejkal

Nj - Mgr. Dagmar Drahovzalová

KAJ - Mgr. Romana Velecká

PČ, PČv - Mgr. Ivana Neužilová

 

Seznam elektronických materiálů (řazeno dle data vložení)


Záloha stránky třídy pro školní rok 2020/2021