IX.B třída (2023/2024)

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tesařová

Telefon:  516 439 151 kl. 228

E-mail: jarmila.tesarova@zskrtiny.cz

 

          Třídní fotka 8.B.jpeg    Říjen           

1. V pondělí 2. 10. 2023 nepůjde v době 7.00 – 14.30  elektřina. Stravování ve školní jídelně je zajištěno.

2. V termínu 3. 10. – 13. 10. 2023 bude probíhat SCIO testování žáků 9. tříd dle harmonogramu.

 

3. Ve čtvrtek 5. 10. 2023 v 16.00 hodin se koná Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy ve sborovně školy.

4.Ve čtvrtek 12. 10. 2023 v 10.15 . 13.30 hodin se žáci 9. A a 9. B třídy zúčastní „Veletrhu SŠ“ v Dělnickém domě v Blansku.

5.V pátek 13. 10. 2023 se koná projektový den „Den zdravého životního stylu“. Na 2. stupni ZŠ ve spolupráci se SŠ Charbulova Brno. 

6.V termínu 16. 10. 2023 až 23. 10. 2023 včetně bude probíhat u hospodářského vchodu do budovy školy od 7.15 hod. do 7.55 hod. sběr kaštanů

7.Ve čtvrtek 26. 10. 2023 a v pátek 27. 10. 2023 - Podzimní prázdniny žáků.    

8.V sobotu 28. 10. 2023 je státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“                                                                                          

Rozvrh 

 

 

Vyučující:

Čj, Vv, SeČ - Mgr. Daniela Chvátalová

Aj - Mgr. Zuzana Toušková, Mgr. Alice Ševčíková

M, Ch, SeM - Mgr. Jarmila Tesařová

Př - RNDr. Petr Lukáš

D - Mgr. Alice Ševčíková

Rj - Ladislava Giblová

Fy - RNDr. Jarmila Ištoková

Z - Mgr. Jitka Strnadová (Skřejpková)

Hv - Mgr. Johana Benešová

Inf - Mgr. Petr Zouhar

Ov, Tv, SH- Mgr. Karel Smejkal

Nj - Mgr. Zuzana Toušková

PČ - Mgr. Ivana Neužilová

PČv - Mgr. Petr Grulich

 


Záloha stránky třídy pro školní rok 2022/2023