IX.B třída (2023/2024)

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Tesařová

Telefon:  516 439 151 kl. 228

E-mail: jarmila.tesarova@zskrtiny.cz

 

          Třídní fotka 8.B.jpeg    LEDEN

  1. Dne 8. 1. 2024 v 16.00 – 17.30 hodin se uskuteční konzultační hodiny o prospěchu a chování žáků v kabinetech a ve třídách jednotlivých vyučujících.
  2. V úterý 9. 1. 2024 v 13.50 hodin se uskuteční školní kolo zeměpisné olympiády ve třídě 7. A. Vítězové postupují do okresního kola, které se bude konat v DDM Blansko 21. 2. 2024 
  3. V úterý 16. 1. 2024 se bude konat okresní kolo dějepisné olympiády v ZŠ Boskovice, Sušilova 28, kde naši školu bude reprezentovat žák 9. B třídy
  4. V úterý 30. 1. 2024 se koná okresní kolo olympiády z českého jazyka  v OA a SZdŠ Blansko, Nad Čertovkou 2272, kde naši školu bude reprezentovat žákyně 9. B třídy
  5. Jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 2. 2. 2024                                                               

Rozvrh 

 

 

Vyučující:

Čj, Vv, SeČ - Mgr. Daniela Chvátalová

Aj - Mgr. Zuzana Toušková, Mgr. Alice Ševčíková

M, Ch, SeM - Mgr. Jarmila Tesařová

Př - RNDr. Petr Lukáš

D - Mgr. Alice Ševčíková

Rj - Ladislava Giblová

Fy - RNDr. Jarmila Ištoková

Z - Mgr. Jitka Strnadová (Skřejpková)

Hv - Mgr. Johana Benešová

Inf - Mgr. Petr Zouhar

Ov, Tv, SH- Mgr. Karel Smejkal

Nj - Mgr. Zuzana Toušková

PČ - Mgr. Ivana Neužilová

PČv - Mgr. Petr Grulich

 


Záloha stránky třídy pro školní rok 2022/2023