Provoz MŠ od 6:30 do 16:30 (děti se schází od 6:30 v MŠ dle rozpisu, v 7:30 přechází do svých tříd. Příchod dětí do MŠ je do 8:00, od 15:00 jsou potom třídy spojeny ve třídách dle rozpisu).

Vyzvedávání po obědě - od 12:30 do 13:00

Odpolední vyzvedávání od 14:45

 

REŽIM DNE - Modrásci Obrázek, klipart Světlemodrý motýl zdarma ke stažení v rozlišení 1600x1100  px

Provoz třídy je od 6:30 hod. do 16:30 hod. (dle rozpisu ranního provozu)

Scházení dětí do 8:00 hod.

6:30 – 7:30        scházení dětí ve třídách dle rozpisu, volné hry dětí, spontánní aktivity dětí

                            individuální nebo skupinové

7:30                     děti se rozchází do vlastní třídy (dle rozpisu ranního provozu)

7:30 – 9:00         hry a aktivity individuální nebo skupinové, vzdělávací činnosti spontánní

                             a řízené dle tematických částí TVP, tělovýchovná chvilka,

                             ranní kruh, přivítání dne, zhodnocení činností daného tématu

9:00 – 9:20         dopolední svačina

9:20 – 10:00       příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00   pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

12:00 – 12:30     oběd

12:30 – 13:00   příprava na odpočinek, odcházení dětí, které jdou po obědě

13:00 – 14:30     relaxace, pohádky, odpolední odpočinek

                            (respektování individuálních potřeb dítěte), klidové činnosti dětí s malou                                   potřebou spánku, individuální práce s dětmi

14:00 – 14:30     průběžná svačina

14:45 – 15:00     rozcházení dětí ve třídě Modrásků

15:00            převedení dětí do třídy dle rozpisu

14:30 – 16:30     hry a činnosti dle volby dětí, individuální přístup s plněním                                                         vzdělávacích prvků

 

 

 

REŽIM DNE - Žluťásci  Obrázek, klipart Žlutý motýl zdarma ke stažení v rozlišení 1280x880 px

Provoz třídy je od 6:30 hod. do 16:30 hod. (dle rozpisu ranního provozu)

Scházení dětí do 8:00 hod.

6:30 – 7:30        scházení dětí ve třídách dle rozpisu, volné hry dětí, spontánní aktivity dětí

                            individuální nebo skupinové

7:30                    děti se rozchází do vlastní třídy (dle rozpisu ranního provozu)

7:30 - 8:30     volné hry dětí, spontánní aktivity dětí individuální nebo                                                               skupinové, tělovýchovná chvilka, ranní kruh, přivítání dne, vzdělávací činnosti                             spontánní a řízené dle tematických částí TVP 

8:30 – 8:50     dopolední svačina

9:00 – 9:30        pokračování v individuálních nebo skupinových vzdělávacích                                                        činnostech spontánních a řízených, zhodnocení činností daného                                                 tématu, příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30    pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

11:30 – 12:00    oběd

12:00 – 12:30   příprava na odpočinek

12:30 13:00    odcházení dětí, které jdou po obědě

13:00 – 14:30    relaxace, pohádky, odpolední odpočinek (respektování individuálních                                          potřeb dítěte), klidové činnosti dětí s malou potřebou                                                                spánku, individuální práce s dětmi

14:00 – 14:30     průběžná svačina

15:00            spojení se třídou Modrásků (dle rozpisu)

14:30 – 16:30     hry a činnosti dle volby dětí, individuální přístup s plněním vzdělávacích

                            prvků

 

 

Uspořádání dne          

• pružně reaguje na individuální možnosti dětí (aktuálně změněné dle potřeby)

• umožňuje dětem dostatek možností pro spontánní hru

• respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí

Dle zájmu rodičů a po dohodě s třídní učitelkou je možné se zapojit

do práce s dětmi a účastnit se činností v MŠ.

 MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

O všech mimoškolních akcích školy, vyžadujících např. příchod dětí v určitou hodinu jsou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 Kroužek tanečků je organizován od 15:00 hod. a týká se dětí od věku 5 let.