Vážení a milí rodiče, 

POZNAČTE SI V KALENDÁŘI

 

 

5. – 9. 2. 2024 – jarní prázdniny (MŠ uzavřena)

14. 2. 2024 – projektové vyučování "Kam se veverko, kam schováš" - oblečte prosím dětem vhodné oblečení, do batůžku přibaltem pitíčko a nějakou sladkost

16. 2. 2024 – planetárium Brno "Ptačí ostrov"  - odjezd autobusu ze Křtin z náměstí je v 7.30 hodin. Přiveďte prosím děti na náměstí v 7.20 hodin, nebo do MŠ do 7.10 hodin. Do batůžku přibalte pitíčko.

22. 2. 2024projektový den s MTU "Stavitel mostů" – Žluťásci

23. 2. 2024projektový den s MTU "Stavitel mostů" – Modrásci

27. 2. 2024karnevalové hrátky v MŠ – přichystejte dětem masky

27. 2. 2024 - konzultační hodiny  - Žluťásci

28. 2. 2024 - konzultační hodiny - Modrásci