Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sponzorský dar pro SRPŠ - duben 2024

Sponzorský dar pro SRPŠ - duben 2024

Zaslal petrlukas 24. dubna. 2024

Valná hromada Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny dne 6. 10. 2022 odsouhlasila, aby žádost o sponzorský dar pro následující školní rok byla předložena 3x ročně (listopad, leden, duben)  a to bezhotovostně na účet spolku.  Valná hromada  spolku 5. 10. 2023 doporučila možnost také předat sponzorský dar  hotově v kanceláři školy a doporučila i možnost využít platby pomocí QR kódu. Sponzorský dar je tedy možno  během měsíce dubna 2024 předat následujícími způsoby:

1. Hotově v kanceláři školy na příjmový doklad.

2. Bezhotovostně na číslo účtu spolku: 261186798/0300, kde do zprávy pro příjemce napsat sponzorský dar, jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje

3. Platba pomocí QR kódu, kde je možné uvést libovolnou částku (tedy změnit původní nastavení), doplnit také konkrétní jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje.

QR Kód SPOLEK sponzorský dar.png

Na poslední Valné hromadě Spolku rodičů a přátel školy dne 18. 3. 2024  bylo vysloveno přání, že někteří rodiče by raději než finanční dar pořídili konkrétní potřebnou věc. Na základě toho vznikl "Strom splněných přání", který zde uveřejňujeme:

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Pokud se rodič rozhodne pořídit některou z uvedených věcí, nechť kontaktuje v materíálu uvedeného příslušného pedagoga (konzultanta). Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách naší školy v oddílu "Kontakty".

Všem dárcům předem děkujeme. 

Předseda spolku RNDr. Petr Lukáš