Workshop „Velký dům“

Zaslal admin 30. listopadu. 2023

Žáci 9.B absolvovali ve středu 29. listopadu zážitkový workshop na téma romského holocaustu připravený lektory z organizace Paměť národa, se kterou naše škola spolupracovala již v minulém školním roce. Deváťáci měli možnost nahlédnout do osudů jedné romské rodiny v průběhu 30. a 40. let 20. století a zamýšlet se netradičním způsobem nad tématy z hodin dějepisu, sdílet společně postřehy a názory na problematiku rasismu a xenofobie v minulosti i současnosti a také se dozvědět něco o činnosti organizace Paměť národa. V rámci společného hodnocení na konci workshopu zaznívaly nejčastěji názory, že nejvíce žáky bavilo vžívat se do přidělených rolí postav dětí i dospělých a společně se tak alespoň na chvíli „přenést v čase“ zpět a pokusit se vnímat a představit si, jak dobové události ovlivnily život těchto postav, které však byly vytvořeny na základě reálných předloh a výpovědí pamětníků.

Zapsala: Alice Ševčíková

image_50441985.JPGimage_50740993.JPGimage_50728449.JPG