Vyhlašujeme sběr kaštanů

Zaslal petrlukas 7. října. 2023

Opět je tu podzim a s ním přichází i tradiční sběr kaštanů. Sběr bude probíhat v termínu 16.10. - 23. 10 2023 včetně  každý den od 7.15 do 8.00 hodin u hospodářského vchodu do budovy školy. Výtěžek ze sběru bude příjmem  Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové a vzdělávací činnosti žáků  Sběr kaštanů se bude započítávat i do  celoroční školní soutěže mezi třídami ve sběrových aktivitách, kdy tři nejúspěšnější třídy budou na závěr školního roku odměněny finanční částkou od Spolku rodičů a přátel školy, kterou budou moci využít dle vlastního rozhodnutí na kterém se třídy domluví.