Den Křtin 2019

Zaslal petrlukas 23. září. 2019

V sobotu 21. září 2019 dopoledne proběhlo na náměstí Křtin kulturní vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny spojené s vyhodnocením soutěží ke Dni Křtin, tentokrát s mottem „Křtinský obyvatel - různých věcí sběratel“. Soutěžilo se v prezentaci sbírek věcí dětí a žáků naší školy, které osobně sbírají, nebo sbírají jejich rodiny či známí. A jak soutěž dopadla?

Děti z mateřské školy prezentovaly své sbírky ve výtvarné soutěži. 1. místo obsadil Marek Kocman, 2. místo Tobiáš Jurček a na třetím místě se umístily dvě práce, a to práce Karolíny Bartákové a Daniela Fleka.

Žáci základní školy soutěžili v prezentaci sbírek pomocí plakátů. Z každého ročníku byl vybrána nejpovedenější prezentace sbírky.

1. ročník - Viola Švendová
2. ročník - Jakub Urban
3. ročník  - Jakub Barták
4. ročník  - Eva Ciffery
5. ročník  - Jakub Špatinka
8. ročník - Adam Špatinka
9. ročník - Marek Němec

Všechny prezentace sbírek pak mohli účastníci Dne Křtin shlédnout ve Spolkovém domě.

Fotografie z vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny včetně vyhodnocení soutěží můžete vidět ve fotogalerii.