Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za listopadový sběr papíru

Poděkování za listopadový sběr papíru

Zaslal petrlukas 19. listopadu. 2015

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru  starého papíru, který proběhl v termínu 2.11. - 9.11.2015. Celkem se podařilo sebrat 2.640 kg papíru. Výtěžek 4.488,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Nejvíce papíru se podařilo shromáždit 4. třídě (průměr 56,6 kg na žáka, zapojilo se 100% žáků). Na druhém místě se umístila 3. třída (průměr 26,9 kg na žáka, zapojilo se 89,4% žáků) a na třetím místě 2 .třída (průměr 17,9 kg na žáka, zapojilo se 88,8% žáků). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných třech sběrových akcích (2x papír a kaštany) je následující: na 1. místě jsou dvě třídy - 3. třída a 4. třída, na 2. místě je 2. třída a  na 3. místě je třída 1.B. Další sběr papíru je naplánován na termín 14. 3. - 21. 3. 2016.