Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Návrat žáků 1. a 2. ročníku ZŠ do školy

Návrat žáků 1. a 2. ročníku ZŠ do školy

Zaslal petrlukas 12. listopadu. 2020

Dle sdělení MŠMT a MZd se žáci 1. a 2. ročníku základní školy vrací do školy k prezenční výuce. Výuka bude v naší škole v těchto třídách probíhat dle původního rozvrhu s menšími úpravami. Nebude vyučována hudební a tělesná výchova - náhradní náplň těchto hodin zajistí třídní učitelka, která zašle rodičům podrobné informace (včetně informace ve 2. třídách  - výuka Aj v jiný termín).  Od 18. 11. 2020 bude v provozu rovněž školní družina (včetně ranní družiny) - oddělení pro 1. třídu a oddělení pro 2. třídu. Rovněž bude v provozu školní jídelna, která bude po dobu, než se do školy vrátí ostatní ročníky, vařit přechodně pouze jedno jídlo. Je třeba, aby si žáci, pokud budou chodit na oběd, objednali stravu na stránkách školní jídelny v objednávkovém systému,.

Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Po celou dobu pobytu žáků ve třídě budou mít ochranu nosu a úst (rouška, respirátor, šátek). Během vyučovacích hodin se bude častěji provádět krátké intenzivní větrání, ve třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce, třídy jsou vybaveny papírovými ručníky na utírání rukou.

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat rodičům za jejich součinnost při distančním vzdělávání žáků. Vím, jak je to pro nás všechny těžké - žáky, rodiče i pedagogy. Ale věřím, že společnými silami zvládneme překlenout toto nelehké období. Moc se všichni těšíme, až i ostatní třídy se budou moci vrátit do školy k prezenční výuce a věříme, že to nebude dlouho trvat. Všem nám přeji pevné zdraví.

  RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy