Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Jak proběhla akce "Základka má talent"

Jak proběhla akce "Základka má talent"

Zaslal petrlukas 5. února. 2016

Dne 28. ledna 2016 proběhla na naší škole akce „Základka má talent“, kterou zorganizovali žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky z 1. stupně ZŠ. Navázali tak po čtyřech letech na své starší spolužáky, kteří zorganizovali tuto soutěž poprvé. Soutěž měla ukázat, jak jsou talentované děti z prvního stupně  ZŠ.

Soutěže se zúčastnilo 16 žáků. Připravili celkem 12 vystoupení. Viděli jsme v nich ukázky gymnastiky, pěvecká a taneční vystoupení, bubenická čísla a dokonce interpretaci vlastního díla. Vystoupení hodnotila porota i diváci, kteří usedli v sále. Akci moderovaly žákyně 9. třídy Zuzana Nippertová a Sára Wohlgemutová. V porotě zasedli pan starosta František Novotný, paní učitelka ZUŠ Jiřina Hloušková, cvičitelka aerobiku Aneta Kuklínková a naše bývalá žákyně Nikola Pokojová. Akci zahájil pan ředitel Petr Lukáš.

 A nyní k vítězům. Cenu diváků zároveň 1. místo poroty obsadila žákyně 2. třídy Amálka Šmidová se svým tanečním vystoupením. Druhé místo obsadila Zuzanka Švendová  ze 3.třídy, která přečetla své vlastní literární dílo. Třetí místo patřilo Aničce Hlavaté a Nele Jirůškové  ze 3. třídy. Zvítězily ale všechny děti, které měly tu odvahu zapojit se do soutěže a ukázat ostatním v čem jsou dobré.

Celá akce by se nemohla uskutečnit bez sponzorů, kteří poskytli věcné i peněžité dary pro účastníky soutěže. Patří jim naše velké díky. Dále děkujeme porotě za objektivní hodnocení a všem divákům za podporu.

Zapsala Ladislava Giblová, třídní učitelka 9. třídy

Fotografie z akce jsou umístěny ve fotogalerii.