Kandidáti do školské rady

Zaslal petrlukas 11. listopadu. 2019

V pondělí 18. 11. 2019 budou v průběhu konzultačních hodin zákonní zástupci žáků volit ze svých řad tři zástupce do školské rady na tříleté období. Volby proběhnou ve sborovně školy od 14.00 - 17.00 hodin. Hlasovací lístky budou připraveny v místě voleb. Rodiče obdrží počet hlasovacích lístků dle počtu dětí v základní škole. Na každém hlasovacím lístku zakroužkují maximálně tři zástupce do školské rady.

Kandidáti do školské rady na období listopad 2019 – listopad 2022

Jméno a příjmení                   Bydliště                       Děti ve škole

  1. Petr Švenda                           Křtiny                          1. a 4. třída
  2. Martina Bartáková                 Habrůvka                    2. a 3. třída
  3. Pavlína Hloušková                 Habrůvka                    2. třída
  4. Jana Knihařová                      Habrůvka                    3. a 6. třída
  5. Jakub Pelcl                             Habrůvka                    2. a 5. třída
  6. Jana Pravdová                       Brno                            2. třída
  7. Zuzana Malíková                    Bukovina                     3. třída