Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

Zaslal petrlukas 18. listopadu. 2021

Dne 15. 11. 2021 proběhly v souladu s § 167, odst. 4., zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, doplňovací volby do školské rady ZŠ a MŠ Křtiny z řad zákonných zástupců žáků. Do školské rady byla většinou odevzdaných platných hlasů zvolena Iva Musilová ze Křtin. Ke zvolení blahopřejeme a přejeme úspěšnou práci ve školské radě.