Den první pomoci

Zaslal petrlukas 28. června. 2018

Dne 26. 6. 2018 proběhl na naší škole Den první pomoci, pod vedením Mgr. Petra Zouhara. Žáci 8. ročníku, kteří se  během školního roku v hodinách přírodopisu učili o lidském těle a získávali dovednosti při poskytování první pomoci, předávali tyto získané poznatky svým mladším spolužákům na stanovištích, improvizovaných místech poskytování předlékařské první pomoci. Jako pomoc měli žáci 8. ročníku některé žáky devátého ročníku, kteří zaujali pozice na některých stanovištích. Zde se žáci dozvěděli a také prakticky vyzkoušeli, jak postupovat při volání Rychlé zdravotnické pomoci, jak ošetřit popálení a opaření, jak postupovat při odstranění přisátého klíštěte, jak zastavit krvácení, jak ošetřit zlomeninu, jak přenášet zraněného, jak provádět resuscitaci. Jedno stanoviště bylo věnováno škodlivým účinkům kouření, alkoholu a dalších návykových látek. Všichni žáci školy si tak před nadcházejícími prázdninami zopakovali důležité informace, které mohou vést k ochraně a záchraně lidského života.

Fotogalerii si můžete prohlídnout zde