Recyklace hrou

Zaslal petrlukas 8. října. 2016

V rámci celorepublikového projektu Recyklohraní, do něhož je naše škola zapojena, se na konci září žáci 1. stupně ZŠ zúčastnili programu Recyklace hrou. Na celý pátek 30. 9. 2016 přijela do školy lektorka, která postupně děti všech tříd velice aktivní formou seznámila s recyklací různých materiálů. Nejprve se žáci společně zaměřili na třídění odpadu a poté ve skupinách rozebrali na jednotlivé komponenty skutečný počítač a makety vybité baterie a pračky. Věříme, že nabyté vědomosti děti uplatní nejen ve škole, ale hlavně v praktickém životě.

Fotografie můžete vidět ve fotogalerii nebo zde.

Zapsala Mgr. Ivana Majerová