Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zájmový kroužek pro 1. stupeň ZŠ "Věda nás baví"

Zájmový kroužek pro 1. stupeň ZŠ "Věda nás baví"

Zaslal petrlukas 30. srpna. 2018

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.

Přihlášky a více informací na webu  kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.