Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zaslal petrlukas 5. února. 2015

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Křtiny vyhlašuje pro školní rok 2015 - 2016 pro 21 volných míst zápis dětí do mateřské školy. Zápis se koná 18. 3. 2015 od 13.00 hodin do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy, kde se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole. Přítomnost dětí není třeba (jedná se o administrativní úkony). Tiskopisy budou k vyzvednutí v mateřské škole od 2, 3. 2015 po celou provozní dobu mateřské školy, nebo si je můžete stáhnout z této webové stránky (dokumenty vytiskněte oboustranně). Součástí přihlášky jsou i kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015 - 2016. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu "Vyhlášení zápisu". Níže jsou uvedeny i formuláře k zápisu "Žádost o přijetí do MŠ" a "Přihláška do MŠ a kritéria".

Vyhlášení zápisu 2015.pdf

Žádost o přijetí do M Š 2015.pdf

Přihláška do MŠ a kritéria 2015.pdf