Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za březnový sběr papíru

Poděkování za březnový sběr papíru

Zaslal petrlukas 27. března. 2015

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 16.3. - 23.3.2015. Celkem se podařilo sebrat 5.320 kg papíru. Výtěžek 8.512,- Kč je příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli sdružení na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Nejvíce papíru se podařilo shromáždit 3. třídě (průměr 98,93 kg na žáka) a 2. třídě (průměr 49,61 kg na žáka). Na třetím místě skončila 1. třída (průměr 26,05 kg na žáka). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Průběžné pořadí po uskutečněných sběrových akcích v tomto školním roce je následující: 1. místo - 3. třída, 2. místo - 2. třída a 3. místo - 1. třída. Poslední sběr v tomto školním roce je naplánován na termín 11.5. - 18.5.2015.