Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 1. října. 2014

V termínu 15. 9. - 22. 9. 2014 proběhl první sběr papíru v letošním školním roce. Podařilo se sebrat celkem 4.140 kg papíru. Výtěžek 6.624,- Kč je příjmem Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli sdružení na podporu zájmové a vzdělávací činnosti žáků a dětí školy. Nejvíce sběru se podařilo shromáždit 3. třídě (průměr 82,357 kg na žáka), na druhém místě se umístila 2. třída (průměr 28,833 kg na žáka a na třetím místě skončila 4. třída (průměr 20,895 kg na žáka). Výsledky se započítávají do celoroční školní soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. Chtěl bych touto cestou poděkovat žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběrové činnosti školy. Další sběr papíru je naplánován v termínu 3. 11. - 10. 11. 2014.