Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Naše škola získala finanční prostředky na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola získala finanční prostředky na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zaslal petrlukas 10. prosince. 2016

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_Small.jpgNaše škola získala finanční prostředky ve výši 574.204,- Kč na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Projekt s názvem "Personální podpora a vzdělávání pro ZŠ Křtiny" s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0000926 probíhá od 1. 9. 2016 do 31.8.2018. Finanční podpora bude využita na činnost školního speciálního pedagoga po dobu 20 měsíců a na vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi v rozsahu 32 hodin.

Plakát horizontální.pdf

Plaákt OP VVV.pdf