Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den zdravého životního stylu

Den zdravého životního stylu

Zaslal petrlukas 14. října. 2023

V pátek 13.10.2023 proběhl na naší škole Den zdravého životního stylu. V mateřské škole děti poznávaly různé druhy ovoce včetně toho exotického, ochutnávaly je a besedovaly s paní učitelkami o významu ovoce pro naše zdraví. V základní škole byl program velmi různorodý. Žáci na 1.stupni ZŠ využili nádherného počasí k podzimní vycházce a diskutovali o významu  pohybu pro naše zdraví. Na 2.stupni ZŠ žáci jednotlivých tříd procházeli dle připraveného harmonogramu vedle pohybových aktivit v tělocvičně, míčových her na venkovním sportovišti a relaxačních technik také činnostmi, které připravili studenti SŠ Brno, Charbulova pod vedením svých pedagogů. Jednalo se o  studenty oborů pekař, cukrář, řezník-uzenář, kuchař-číšník, prodavač, aranžér, fotograf, kosmetička a kadeřnice. Žáci se dozvěděli, které suroviny a přípravky jsou z hlediska našeho zdraví vhodné, rovněž si mohli vyzkoušet některé činnosti i prakticky. Závěrem bych chtěl poděkovat studentům  SŠ Brno, Charbulova a jejich pedagogům za nádhernou inspirativní přípravu jednotlivých činností, do kterých dokázali vtáhnout naše žáky. Rovněž poděkování patří všem pedagogům naší školy za přípravu a realizaci celého projektového dne.

Fotografie z projektového dne můžete vidět ve fotogalerii.