Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Sběry starého papíru ve školním roce 2016 - 17

Sběry starého papíru ve školním roce 2016 - 17

Zaslal petrlukas 31. srpna. 2016

V termínu od pondělí 12. 9. 2016 do pondělí 19. 9. 2016 včetně bude probíhat vždy od 7.15 do 8.00 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy první sběr starého papíru v novém školním roce. Sbírat se budou noviny, časopisy, knihy zbavené tvrdých desek apod. Výsledky sběru se budou započítávat do celoroční soutěže mezi třídami. Pořadí tříd se bude opět stanovovat nejen podle průměru sebraných kg papíru na žáka, ale také podle procenta žáků, kteří se do sběru zapojí. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny. 

Další plánované termíny sběrů v letošním školním roce:

7. 11. - 14. 11. 2016  (uskutečnění bude záviset na postupu prací na rekonstrukci sportovišť u školy)

20.3. - 27. 3. 2017

9. 5. - 15. 5. 2017