Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zapojení naší školy do kampaně "Evropský den bez aut"

Zapojení naší školy do kampaně "Evropský den bez aut"

Zaslal petrlukas 26. září. 2018

Dne 24. září 2018 se naše škola zapojila do ekologické kampaně „Evropský den bez aut“, který iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby řešení tohoto problému - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

Vzhledem k tomu, že naše škola je zapojena do programu EKOŠKOLA a v loňském roce jsme si přibrali právě oblast DOPRAVY, očekávali jsme zlepšení – ekologické zlepšení – v této oblasti, a to také proto, že jsme se snažili přesvědčit ostatní žáky i dospělé ve škole o důležitosti tohoto tématu.

A jak to dopadlo? Kolik nás se zachovalo v tento den šetrně k našemu prostředí?

Loňský školní rok 2017/2018 bylo přivezeno autem do školy ze 188 dětí 47 žáků.Letošní školní rok 2018/2019 bylo přivezeno ze 195 dětí 24 žáků.Takže můžeme konstatovat, že naše celoroční úsilí stálo za to.

Doufáme, že to jednou zvládneme všichni, tak jak to zvládali naši rodiče.

Ekotým ZŠ a MŠ Křtiny

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.

.