Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Dne 7. 12. 2018 se otevřela škola veřejnosti

Dne 7. 12. 2018 se otevřela škola veřejnosti

Zaslal petrlukas 8. prosince. 2018

V pátek 7. 12. 2018 si mohli rodiče, prarodiče a přátelé školy přijít prohlédnout vánočně vyzdobenou školu. Na parketách  zatančily žákyně naší školy, které navštěvují taneční kroužek ZUŠ Adamov. Dále zde vystoupili žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek "Africké bubínky". V tělocvičně pak děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením třídních učitelek nacvičili kulturní vystoupení – recitovali, zpívali, hráli na hudební nástroj a předvedli nacvičená hudební a taneční představení.  Žáci 9. třídy opět na parketách spolu se svými spolužáky z projektu "Můj nový kamarád!" z 1. třídy, zahráli anglicky divadlo "Sněhurka a sedm trpaslíků". Ve třídách druhého stupně si rodiče mohli prohlédnout čtenářské deníky, různé projekty z angličtiny, zeměpisu, výukové programy, práce žáků, pozorovat mikroskopem nebo si nechat vysvětlit fyzikální jev. Mohli si také prohlédnout nově zařízenou počítačovou učebnu a učebnu přírodních věd, které byly nově vybaveny díky projektu obce "Modernizace učeben ZŠ Křtiny", který je spolufinancován Evropskou unií. Rovněž bylo otevřeno pro veřejnost Školní poradenské pracoviště školy, kde si rodiče mohli prohlédnout učební pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně interaktivní tabule, které byly pořízeny z projektu školy "Personální podpora a vzdělávání pro ZŠ Křtiny" v rámci programu OP VVV,, který je spolufinancován Evropskou unií.  Každý účastník si mohl odnést vánoční přání nebo jiný žákovský výrobek s vánoční tématikou. Rodiče, kteří se zúčastnili keramických dílen, si mohli vyzvednout většinu svých výtvorů.

Pro veřejnost byla od 14:30 otevřena také mateřská škola, zde byla prohlídka spojena s předvánoční dílničkou. Rodiče si mohli prohlédnout třídu Žluťásků i Modrásků a společně s dětmi vyrobit vánoční ozdoby na stromeček.

Všichni návštěvníci mohli ochutnat drobné občerstvení ve školní jídelně.

Fotografie ze Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout ve fotogalerii.