Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za listopadový sběr papíru

Poděkování za listopadový sběr papíru

Zaslal petrlukas 21. listopadu. 2016

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojen do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 7.11. - 14.11.2016. Celkem se podařilo sebrat 3.880 kg papíru (z toho bylo 860 kg smíšeného a 3.020 kg tříděného papíru). Výtěžek 7.416,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V této dílčí soutěži se nejvíce dařilo 5.třídě (průměr 33,95 kg na žáka, zapojilo se 90% žáků). Na druhém místě se umístila 3.třída (průměr 23,71 kg na žáka, zapojilo se 87,5% žáků) a na třetím místě 4.třída (průměr 21,0 kg na žáka, zapojilo se 67% žáků). Průběžné pořadí po třech dílčích soutěžích (zářijový sběr papíru, sběr kaštanů a listopadový sběr papíru) je následující: 1.místo - 5.třída, 2.místo -  3.třída, 3.místo - 2.B třída a 4.třída. Další sběr papíru je naplánován na jarní termín 20.3. - 27.3. 2017.