Výuka od pondělí 4.1.2021

Zaslal petrlukas 30. prosince. 2020

Na základě epidemiologické situace a rozhodnutí MŠMT se v pondělí 4.1.2021 vrací k prezenční výuce pouze 1. a  2.třídy, které se budou učit dle běžného rozvrhu. Ostatní třídy 3.  až 9. ročníku budou mít distanční vzdělávání doma. Žáci 1. stupně ZŠ (3. - 5. třída) a jejich rodiče dostali informace o on-line vyučování od třídních učitelů. Rozvrh on-line výuky pro žáky  2.stupně ZŠ zveřejňujeme zde: Rozvrh on-line od 4.1.2021. pro 2.stupeň ZŠ

Výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Po celou dobu pobytu žáků ve třídě budou mít ochranu nosu a úst (rouška, respirátor, šátek). Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu, tělesná výchova formou procházek (v případě nepříznivého počasí náhradní program).Během vyučovacích hodin se bude častěji provádět krátké intenzivní větrání, ve třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce, třídy jsou vybaveny papírovými ručníky na utírání rukou.

Školní jídelna:  Po dobu distančního vzdělávání se bude vařit pouze jeden oběd. Žáci 1. a 2.třídy budou automaticky přihlášení k obědu. Pokud někdo nebude chtít oběd odebrat, musí si ho samostatně v objednávkovém systému odhlásit. Žáci 3. - 9.ročníku, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem doma, budou mít obědy automaticky odhlášeny. Pokud by někdo z těchto žáků měl zájem odebírat obědy, musí si ho samostatně v objednávkovém systému přihlásit. Těmto žákům budou obědy vydávány do jídlonosiče v době  11.15 - 11.40 hodin, aby nedocházelo ke kontaktům se stravovanými osobami ve školní jídelně. Změny v objednávkovém systému je třeba provádět nejpozději den dopředu do 7.00 hodin (pro pondělí v pátek ráno do 7.00 hodin) nebo  na email vedoucí školní jídelny kretji@zskrtiny.cz.

Školní družina: Bude v provozu (včetně ranní družiny) v běžné provozní době, oddělení pro 1. třídu, oddělení pro 2. A třídu a oddělení pro 2.B třídu.

Mateřská škola: běžný provoz

Kontakt s vedením školy: během distanční výuky vždy pondělí a středa od 8.00 - 11.30 hodin, nebo po domluvě (kontakty -  uvedeny na webových stránkách)

O případných změnách a rozhodnutích MŠMT vás budeme opět včas informovat.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy