Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Zaslal petrlukas 26. února. 2016

Mateřská škola má v současné době kapacitu 42 dětí (na výjimku, která končí 31. 8. 2016, celkem 45 dětí). Úpravou prostor školy a vytvořením vlastní jídelny pro děti mateřské školy jsme mohli zažádat o trvalé navýšení kapacity na 50 dětí od 1. 9. 2016. Pro příští školní rok tedy budeme moci do mateřské školy přijmout 22 dětí. Zápis se koná 30. 3. 2016 od 13.00 hodin do 16.00 hodin v prostorách mateřské školy, kde se budou odevzdávat vyplněné žádosti o přijetí a přihlášky k předškolnímu vzdělávání dětí v mateřské škole. Přítomnost dětí není třeba (jedná se o administrativní úkony). Tiskopisy budou k vyzvednutí v mateřské škole od 10. 3. 2016 po celou provozní dobu mateřské školy, nebo si je můžete stáhnout z této webové stránky (dokumenty je nutné vytisknout oboustranně). Součástí přihlášky jsou i kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu "Vyhlášení zápisu". Níže jsou uvedeny i formuláře nutné k zápisu "Žádost o přijetí do MŠ" a "Přihláška do MŠ a kritéria".

Vyhlášení zápisu 2016.pdf

Žádost o přijetí do MŠ 2016.pdf

Přihláška do MŠ a kriteria 2016.pdf