Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > První pomoc s Českým červeným křížem

První pomoc s Českým červeným křížem

Zaslal petrlukas 10. března. 2023

     Na den 9. 3. 2023 jsme připravili prevenci první pomoci od Českého červeného kříže pro žáky 4. A, 5. A, 9. A i 9. B třídy. První část se skládala z teoretického seznámení s vysvětlením správného postupu při setkání s osobou/osobami, u kterých došlo ke zranění – péče o zraněné osoby, telefonická komunikace s operátorem, videoukázky, např. použití AED – automatizovaný externí defibrilátor.
     Poté následovala dvouhodinová praktická část v tělocvičně zaměřená na tři oblasti.
První stanoviště bylo zaměřené na prvotní reakci a postup poskytnutí první pomoci při setkání se zraněním – vyhodnocení situace, komunikace se zraněným a zjišťování a zajišťování životně důležitých funkcí, záklon hlavy, trénování stabilizované polohy, telefonická komunikace se záchrannou službou s jasně nastavenými body předávání informací.
     Záchranáři doporučují žákům stažení aplikace Záchranka do svých mobilních telefonů. Tato aplikace velmi efektivně pomáhá při lokalizaci zraněného a člověka poskytujícího první pomoc.
Druhé stanoviště se věnovalo resuscitaci. Žáci si prakticky vyzkoušeli resuscitování na umělé „Andule“.  Ze začátku žáci trénovali resuscitaci dítěte, poté následovala resuscitace u dospělé osoby, kdy se pravidelně střídali po dobu 20 minut. Na závěr žáci používali AED. 
     Na třetím stanovišti žáci trénovali zástavu tepenného krvácení. Opět si každý žák vyzkoušel komunikaci se zraněným a poskytnutí první pomoci včetně ošetření rány.

  Mgr. Olga Teremová a PhDr. Aneta Orálková

Fotografie z akce můžete vidět ve fotogalerii.