Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Soutěž v aerobiku regionálního sdružení škol Cirsium

Soutěž v aerobiku regionálního sdružení škol Cirsium

Zaslal petrlukas 10. prosince. 2019

Motto: Pohybem k prevenci

Naše škola pořádá každoročně soutěž v aerobiku škol Cirsia. V letošním roce jsme se sešli 10. prosince. Do soutěže se zapojilo celkem 5 škol. Dle očekávání se zúčastnila samá děvčata. Soutěžící za Sloupu, Jedovnic, Ostrova a Lipovce společně s našimi děvčaty předvedly vynikající výkony a porota měla nelehký úkol vybrat z každé kategorie tři nejlepší. Napětí panovalo do posledních chvil. Ve II. kategorii se na třetím místě umístila dokonce dvě děvčata. Naše škola dosáhla v letošním roce výborných výsledků ve všech kategoriích.

I. kategorie:

1. místo: Elen Štenclová, ZŠ Jedovnice

2. místo: Vilma Toufarová, ZŠ Křtiny

3. místo: Taťána Radová, ZŠ Křtiny

II.kategorie:

1. místo: Tereza Dvořáčková, ZŠ Sloup

2. místo: Beáta Štenclová, ZŠ Jedovnice

3. místo: Daniela Doležalová, ZŠ Křtiny

                Linda Kuncová, ZŠ Jedovnice

III.kategorie:

1. místo: Natálie Šeďová, ZŠ Křtiny

2. místo: Nela Novotná, ZŠ Křtiny

3. místo: Lenka Kalová, ZŠ Křtiny     

Blahopřejeme k výkonu nejen vítězům.

Velké díky patří slečně Anetě Kuklínkové za předcvičování aerobikových sestav pro všechny kategorie.

Zapsala: Mgr. Dagmar Drahovzalová

Fotografie ze soutěže můžete vidět ve fotogalerii.