Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Prezentace naší činnosti na celostátním setkání koordinátorů environmentální výchovy v Praze

Prezentace naší činnosti na celostátním setkání koordinátorů environmentální výchovy v Praze

Zaslal petrlukas 13. října. 2017

Ve středu 11. října 2017 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konalo 1. celostátní setkání koordinátorů EVVO organizované Klubem ekologické výchovy. Tématem tohoto setkání bylo „Školy jako centra výchovy pro udržitelný rozvoj“. Konferenci zahájil 1. místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Petr Gazdík a poté se střídaly příspěvky účastníků ze všech krajů naší republiky. Jako koordinátor EVVO jsem za naši školu vystoupila s příspěvkem na téma „Péče o talentované a nadané žáky prostřednictvím ekologických konferencí v Jihomoravském kraji“, kde jsem prezentovala naše zkušenosti s Žákovskou ekologickou konferencí, kterou každoročně v červnu ve Křtinách pořádáme pro žáky z regionálního sdružení škol Cirsium a dalších škol Jihomoravského kraje.

Zapsala Ivana Majerová

 Konference KEV Praha 2017 (Small).jpg