Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Škola se otevřela veřejnosti

Škola se otevřela veřejnosti

Zaslal petrlukas 6. prosince. 2019

V pátek 6. 12. 2019 si mohli rodiče, prarodiče a přátelé školy přijít prohlédnout vánočně vyzdobenou školu. Na parketách  probíhala otevřená hodina tanečního oboru ZUŠ Adamov. Dále zde vystoupili žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek "Africké bubínky" a zazpívali zde žáci 2. a 6. třídy. V tělocvičně pak děti mateřské školy a žáci základní školy pod vedením třídních učitelek nacvičili kulturní vystoupení – zpívali a předvedli nacvičená taneční představení. Písní se představil  i nový pěvecký sbor školy  Na závěr žáci 9. třídy předvedli, co se naučili v tanečním kurzu pod vedením Kristýny Jelínkové. Ve třídách druhého stupně si rodiče mohli prohlédnout počítačovou učebnu, moderně vybavenou učebnu přírodních věd, čtenářské deníky, různé projekty z angličtiny, zeměpisu, práce žáků, pozorovat mikroskopem nebo si nechat vysvětlit fyzikální jev či chemický pokus. Rovněž bylo otevřeno pro veřejnost Školní poradenské pracoviště školy, kde si rodiče mohli prohlédnout učební pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý účastník si mohl odnést vánoční přání nebo jiný žákovský výrobek s vánoční tématikou.

Pro veřejnost byla od 14:00 otevřena také mateřská škola, zde byla prohlídka spojena s předvánoční dílničkou. Rodiče si mohli prohlédnout třídu Žluťásků i Modrásků a společně s dětmi vyrobit vánoční ozdoby.

Všichni návštěvníci mohli ochutnat drobné občerstvení ve školní jídelně.

Fotografie ze Dne otevřených dveří můžete vidět ve fotogalerii.