Den Země 2022

Zaslal petrlukas 25. dubna. 2022

Ve čtvrtek 21. dubna jsme s předstihem oslavili Den Země. Letošní akce byla zaměřena nejen na naši planetu a její ochranu, ale také na program Ekoškola, který již několik let probíhá i v naší škole.
Členové Ekotýmu rozdělili všechny žáky s výjimkou deváťáků do čtrnácti týmů napříč ročníky a jednotlivé týmy postupně vyrazily na pětikilometrový lesní okruh plnit osm různých úkolů spojených s přírodou a ekologií. Před startem a pak v cíli všichni psali a kreslili přání pro planetu Zemi a také vytvářeli myšlenkovou mapu na téma Ekoškola.
Celou akci jsme si parádně užili, příroda nám k nevšednímu zážitku přispěla krásným počasím a náš dík patří také osmákům, kteří skvěle vedli své týmy, a deváťákům, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých stanovištích i na startu a v cíli.

Zapsala Mgr. Ivana Majerová

Fotografie z projektového dne můžete vidět ve fotogalerii.