Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Den předškoláka, předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022-23

Den předškoláka, předškolácké skupinky a zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022-23

Zaslal petrlukas 6. prosince. 2021

Zápis  dětí do 1. třídy pro školní rok 2022 - 2023 se bude v naší škole konat ve čtvrtek 7.dubna 2022. Bližší informace k zápisu podáme veřejnosti na webových stránkách školy i obce v průběhu března 2022.

Aby se zájemci, kteří uvažují o zápisu dětí do 1. třídy naší školy, mohli seznámit s prostředím a atmosférou školy, pořádáme pro děti a jejich rodiče ve středu 12. 1. 2022 „Den předškoláka“. Bližší informace najdete v pozvánce. Den předškoláka 2022

Pro děti, které ve školním roce 2022 – 23 budou navštěvovat 1. třídu naší školy, a pro jejich rodiče, organizujeme program edukativně stimulačních skupinek „Předškoláček“. Děti si zde přivykají na nové školní prostředí, vyzkouší si způsob práce, který je velmi podobný školnímu a docvičí si vše, co je třeba k dobrému zvládnutí nároků první třídy. Celý program je složen z 10 lekcí, které budou probíhat vždy ve středu od 15.00 do 16.00 hodin a od 16.05 do 17.05 hodin. Předškoláček bude zahájen ve středu 16. února 2022. Cena programu je 350,- Kč. Zahrnuje v sobě pracovní sešity a pomůcky pro děti. Platba proběhne současně s odevzdáním závazné přihlášky vedoucí učitelce MŠ Bc. Miroslavě Gregorové. Přihlášky s podrobnějšími informacemi obdrží rodiče budoucích prvňáčků v naší mateřské škole, nebo si je mohou stáhnout zde: Přihláška na Předškoláčka 2022

Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 28. ledna 2022 v mateřské škole vedoucí učitelce Bc. Miroslavě Gregorové. Později odevzdané přihlášky nemusí být akceptovány.

Účast na těchto skupinkách může dát také rodičům odpověď na otázku, zda pro dítě případně zvolit odklad povinné školní docházky. Podle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je třeba žádost o odklad podat písemně (formulář najdete na webových stránkách školy v záložce „Dokumenty“) v době zápisu (v naší škole tedy 7. dubna 2022). Ředitel školy povolí odklad povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícími potvrzeními příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře (může být pediatr) nebo klinického psychologa. Je tedy třeba na tyto nové skutečnosti myslet, počítat s delšími termíny objednání v poradnách a v den zápisu dítěte do 1. třídy (tedy 7. dubna 2022) mít příslušné doklady vyřízené.