Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Jak probíhal "Den předškoláka"

Jak probíhal "Den předškoláka"

Zaslal petrlukas 18. ledna. 2016

Ve středu 13. 1. 2016 se uskutečnil v naší škole Den předškoláka. Školu si přišlo prohlédnout 25 dětí, které doprovodilo 7 maminek a také dvě paní učitelky z mateřské školy. Program pro ně nachystaly paní učitelky 1. stupně ZŠ Mgr. Dobromila Cvešperová, Mgr. Ivana Majerová a Mgr. Olga Teremová. Děti se spolu se svými staršími kamarády z 1.tříd společně učily, prohlédly si školu, společně se nasvačily a také si zadováděly ve školní tělocvičně, kde jim pomáhali žáci 8. třídy, budoucí garanti  projektu "Můj nový kamarád". Pro rodiče, kteří doprovázeli své děti, byla zorganizována beseda s vedením školy včetně vedoucí školního poradenského pracoviště, při níž rodiče dostali informace o provozu školy, školní docházce žáků a mohli se zeptat na vše, co je zajímalo v souvislosti s nástupem jejich dětí do 1. třídy. Věřím, že všichni zúčastnění prožili příjemné dopoledne splňující jejich očekávání.Těšíme se na další setkání u zápisu dětí do 1. třídy, který se koná v úterý 26.1.2016 od 13.00 do 17.00 hodin., a na besedě se školní psycholožkou 2.2.2016 na téma "Jak společně s dětmi zvládnout nástup do školy".

Fotografie ze Dne předškoláka můžete vidět zde