Sběr starého papíru

Zaslal petrlukas 21. října. 2018

V roce 2018 připravujeme poslední sběr papíru.  Sběr bude probíhat od pondělí 5. 11. 2018 do pondělí 12. 11. 2018 včetně. Sběr bude probíhat vždy od 7.15 do 7.55 hodin v místě hospodářského vchodu do budovy školy. Sbírat budeme netříděný papír, tedy noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých desek. lepenku apod..Sběr se bude započítávat do celoroční školní soutěže mezi třídami. Výtěžek ze sběru bude příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude využit v souladu s cíli tohoto spolku. Děkujeme předem rodičovské veřejnosti za spolupráci. Další sběry proběhnou  až v jarních měsících roku 2019, a to v termínech 11. 3. - 18. 3. 2019 a 13. 5. - 20. 5. 2019.