Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Vyhlášení soutěží ke Dni Křtin pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny

Zaslal petrlukas 25. srpna. 2020

Základní škola a Mateřská škola Křtiny vyhlašuje pro děti a žáky ZŠ a MŠ Křtiny soutěže ke Dni Křtin.

Téma soutěží je společné: "Společně to dokážeme"

Výtvarná soutěž  -  skupinové práce

Kategorie: děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ

Formát prací: A4 a větší, technika: libovolná. Přivítáme i práce trojrozměrné.

Literární soutěž - soutěž jednotlivců

Kategorie: žáci 2. stupně ZŠ

Literární útvar: libovolný

Uzávěrka soutěží je v pondělí 14.9.2020. Práce dětí MŠ se odevzdávají učitelkám MŠ, práce žáků 1. stupně ZŠ se odevzdávají třídním učitelkám, žáci 2. stupně ZŠ odevzdávají práce vyučující českého jazyka (literární soutěž), vyučující učitelce výtvarné výchovy nebo praktických činností (výtvarná soutěž). Vyhlášení soutěží bude provedeno v rámci Dne Křtin v sobotu 19.9.2020 v 10.00 hodin na náměstí Křtin. Jeho součástí bude i kulturní vystoupení našich dětí a žáků.