Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Zaslal petrlukas 28. dubna. 2023

Naše škola obdržela certifikát "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně" na období let 2023 - 2025. Tento certifikát uděluje Klub ekologické výchovy Praha ve spolupráci s Českou komisí UNESCO za aktivity, které škola vykonává v oblasti  ekologie a udržitelného rozvoje života. Tento certifikát naše škola obhajuje pravidelně již od roku 2006. Věřím, že naši žáci získávají aktivitami v oblasti EVVO vědomosti a návyky, které přispívají k udržitelnému rozvoji života na naší planetě.

Certifikát ŠUR na období 2023 - 2025