Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Předání finančního daru na rekonstrukci varhan

Předání finančního daru na rekonstrukci varhan

Zaslal petrlukas 27. října. 2021

Žáci školního parlamentu připravili jako součást "Dne zdravého životního stylu", který se konal 15.10.2021 na naší škole, akci pro děti mateřské školy, žáky i zaměstnance školy s názvem "Běh pro varhany". Přestože bylo startovné pro všechny účastníky dobrovolné, podařilo se shromáždit částku 14167 Kč, což nás velmi mile překvapilo. Žáci školního parlamentu si na svém zasedání také zvolili, které píšťaly varhan budou adoptovat. Rozhodli se pro adopci píšťaly Fis z rejstříku Quintadena 8´a píšťaly dis1 z rejstříku Prinzipal 8´.
V úterý 26.10.2021 se k nám dostavil farní vikář otec Metoděj, kterému žáci předali vlastnoručně vyrobený šek jako symbol  finančního daru. Otec Metoděj žákům poděkoval za jejich aktivitu a za finanční dar. Současně žákům předal znějící atrapy adoptovaných píšťal s certifikátem,
Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem, že jsme mohli pomoci při rekonstrukci varhan v kostele Jména Panny Marie a že brzy budeme moci slyšet, jak rekonstruované varhany znějí.

Fotografie z předání daru můžete vidět ve fotogalerii.