Jak proběhl "Den páťáka"

Zaslal petrlukas 9. března. 2018

Dne 7. března 2018 jsme přivítali v naší škole žáky 5. tříd i jejich rodiče z okolních škol. Společně jsme strávili příjemné dopoledne plné zábavné matematiky a češtiny. Vzájemná spolupráce všech žáků vedla k úspěšnému vyřešení neobvyklých problémových úloh. V anglickém jazyce se žáci naučili veselou anglickou písničku. Hodina tělocviku se nesla ve znamení florbalu. Všechna čtyři družstva podala vynikající výkon. Na společném setkání rodičů s vedením školy byly zodpovězeny mnohé dotazy, které se týkaly školního vzdělávacího programu a provozu školy. V závěru návštěvy si rodiče s dětmi prohlédli naši školu plnou příjemné atmosféry a někteří využili také nabídky oběda v naší školní jídelně. Den páťáka jsme si všichni moc užili a už se těšíme na nové spolužáky.

Zapsala Mgr. Dagmar Drahovzalová