Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > 4. ročník Žákovské ekologické konference ve Křtinách

4. ročník Žákovské ekologické konference ve Křtinách

Zaslal petrlukas 24. června. 2017

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se konal již čtvrtý ročník Žákovské ekologické konference, kterou pořádá naše škola v rámci regionálního sdružení škol Cirsium a škol, které jsou členy Klubu ekologické výchovy. Letošního ročníku zaznělo na konferenci  celkem 11 příspěvků z 5 škol (ZŠ a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ TGM Blansko), Žáci prezentovali činnost své školy v oblasti environmentální výchovy. Naši školu prezentovaly 4 práce. První prací byla prezentace žáka 3. třídy Ondřeje Rady Křtinský potok. Další tři práce byly ukázkou ze Závěrečného opakování žáků 9. třídy na téma "Křtiny a jeho okolí". Sylvia Tenková a Dalibor Kříčka prezentovali práci "Původní a nepůvodní dřeviny Arboreta Křtiny", Barbora Opletalová a Martin Zedníček práci "Historie Křtin" a Tereza Pytelová s Lucií Polákovou práci "Infrastruktura Křtin". Svým vystupováním žáci ukázali,, že dokáží své školní vědomosti a dovednosti prezentovat před veřejností a učí se tak potřebným dovednostem do dalšího svého studijního života. Součástí programu byla také přednáška hosta konference  z Pedagogické fakulty MU Brno Radka Durny, který žákům poutavou formou představil práci  na téma "Udržitelná doprava". Poděkování patří sponzorům akce ŠLP Masarykův les, Klub ekologické výchovy Praha a MAS Moravský kras.

Fotografie z Ekologické konference můžete vidět ve fotogalerii.