Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Aktuality > Poděkování za sběr papíru

Poděkování za sběr papíru

Zaslal petrlukas 22. září. 2018

Děkujeme našim žákům a rodičovské veřejnosti za aktivní zapojení do sběru starého papíru, který proběhl v termínu 10.9. - 17.9.2018. Celkem se podařilo sebrat 4.180 kg papíru. Výtěžek 8.360,- Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny a bude použit v souladu s cíli spolku na podporu zájmové činnosti dětí a žáků školy. Výsledky se započítávají do celoroční sběrové soutěže mezi třídami včetně tříd mateřské školy. V první dílčí soutěži se nejvíce dařilo 4.B třídě (průměr 50,5 kg na žáka, zapojilo se 69% žáků), druhé místo obsadila  1. třída (průměr 30,3 kg na žáka, zapojilo se 63% žáků) a na třetím místě skončila 5. třída (průměr 17,9 kg na žáka, zapojilo se 92% žáků). Další sběr papíru je naplánován na termín 5. 11. - 12. 11. 2018.